اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۳ مهر ۱۴۰۲

نظر خلیفه دوم درباره قطع پای دزد

متن فارسی

رای خلیفه دوم درباره دزد از عبد الرحمن بن عائذ نقل شده که گفت : مردی دست وپا بریده را آوردند نزد عمر که باز دزدی کرده بود، پس عمر… فرمان دادکه پایش را قطع کنند پس علی علیه السلام فرمود: البته که خداوند عز وجل میفرماید : « انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله »جز … این نیست که کیفر کسانی که محاربه می کنند با خدا و پیامبر او… پس دست و پای این مرد بریده شده پس سزاوار نیست که پایش قطع شود پس او را واگذار که برای او پائی نیست که بر آن راه رود، یا اینکه او را تعزیر کن و یا اینکه او را زندانی نما پس او را زندانی کرد.

(الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 6، ص: 194)

متن عربی

                        الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 6، ص: 194

39- رأی الخلیفة فی سارق

عن عبد الرحمن بن عائذ، قال: أُتی عمر بن الخطّاب برجل أقطع الید و الرجل قد سرق، فأمر به عمر أن یقطع رجله، فقال علیّ رضی الله عنه: «إنّما قال اللَّه عزّ و جلّ: (إِنَّما جَزاءُ الَّذِینَ یُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ )، الآیة «1»، فقد قطعت ید هذا و رجله فلا ینبغی أن تقطع رجله فتدعه لیس له قائمة یمشی علیها، إمّا أن تعزّره و إمّا أن تستودعه السجن». قال: فاستودعه السجن.

السنن الکبری للبیهقی (8/274)، کنز العمّال «2» (3/118).