اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۹ خرداد ۱۴۰۳

نظر عایشه درباره عثمان

متن فارسی

روایتی جعلی که به  ابوذر در فضیلت عثمان نسبت داده اند و…

اکنون بیائید تا از ابوذر- که سلسله روایت به وی منتهی می شود- و از عائشه- که مورد خطاب آن روایت است- بپرسیم که مطمئنا آن را از رسول خدا (ص) شنیده و باور داشته اید، و به راستی از مصدر وحی الهی و آن که به هوای دل سخن نمی گوید و سخنش وحی و راست است شنیده اید؟ زیرا که ایشان آگاه اند و ابوذر هماناست که ” نه آسمان نیلگون بر راستگو تری از وی سایه افکنده و نه زمین تیره چون او به برگرفته است.” هر گاه سخنانی را که میان عثمان و ابوذر رفته و مکالماتشان را به یاد آوریم، می فهمیم که آن ابرمرد، از چنین روایتی به دور و پاکدامن است، و هیچ خردی باور نمی دارد ابوذری که بانگ اعتراض هایش علیه رویه و سیاست عثمان، جهان را پر کرده و انتقادات تند و کوبنده اش عرصه رابر او تنگ آورده، و بنای دستگاهش را لرزانده و آن نطق های آتشین و سخنان جاویدان را ایراد کرد، چنین روایتی از پیامبر اکرم درباره عثمان شنیده و نقل نموده باشد. ابوذری که گفتارش با عثمان همه نقد گزنده است و حمله آتشبار، و عکس العمل های عثمان را هیچ می شمارد و آزار و کیفرش را بر تن و جان هموار می سازد و فرمایش پیامبر گرامی را برصورتش می زند که ” چون بنی امیه به سی تن برسند، سر زمین خدا را دوست و چنگاورد خویش می سازند، و بندگان خدا را برده و ابزار، و دین خدا را غشدار (و مایه گمراهی) این حدیث را بر صورت عثمان می زند و عثمان او را دروغگو می خواند، و هر که ابوذر را دروغگو سازد پیامبر خدا(ص) را دروغگو شمرده باشد. این ابوذر تنها نیست که به عثمان بدبین است و به او پرخاش می کند و انتقاد و نکوهش، بلکه دیگر اصحاب با وی در این نظر و عمل هم داستان اند. و تاریخ چون از مهاجران و انصاری که رویه عثمان را محکوم می ساختند و بر او شوریدند و خلقی که از همه شهرهای بزرگ گرد آمدند برای رسیدگی به حساب عثمان و بر کناری و واداشتنش به تغییر رویه، گواهی می دهد که اصحاب و خلق مسلمان چنین روایتی را نشنیده و باور نداشته اند و هیچ کدام درست کار و راستگوئی آن را باور نداشته است. این روایت را مگر عائشه ام المومنین- که ادعا می شود خطاب به خود او بوده است- فراموش کرده یا چشم از آن پوشیده که در برابر اجتماع اصحاب، بانگ برداشته که “نعثل را بکشید خدا او را بکشد”؟و دیگر روز به مروان گفته “به خدا دلم می خواهد تو و این رفیقت که خیلی به وضع و سرنوشتش علاقه مندی به پای هر کدامتان سنگ آسیائی می بود و هر دو در دریایی می بودید ” و گفته “به خدا دلم می خواهد او (یعنی عثمان) در یکی از همین جوال هایم می بود و من می توانتسم برش دارم تا او را به دریا بیندازم”؟ و به ابن عباس گفته “خدا به تو عقل و فهم و قدرت بیان داده است، مبادا مردم (محاصره کننده) را از دور این دیکتاتور پراکنده سازی ” و روزی جامه پیامبر (ص) را افراشته و گفته “این جامه پیامبرخدا (ص) است که نفرسوده و عثمان سنتش را فرسوده و از بین برده است ” و چون خبر کشته شدن عثمان به او رسیده گفته “خدا او را از بین ببرد، آن (کشته شدن) به خاطر کارهائی بود که کرد و خدا به بندگانش ستم روا نمی دارد ” و گفته ” بمیرد نعثل و نابود شود” آیا آدم با وجدان و پاک ضمیر تصدیق می کند عائشه که نسبت به عثمان چنان مواضعی گرفته و آن رفتار سهمگین و تند وخشم آلود را داشته آن سخن را از پیامبر اکرم (ص) شنیده و تصدیق نموده و روایت کرده باشد و در عین حال ” نعثل ” را همنشین پیامبر خدا (ص) در بهشت دانسته باشد؟

“به خدا پناه ببر از این که در زمره جاعلان در آئی”

(الغدیر فی الکتاب و السنة و الادب ،ج10،ص186)

متن عربی

و هلمّ معی نسائل أبا ذر المنتهی إلیه إسناد الروایة و عائشة المخاطبة بها، هل کانا علی ثقة و تصدیق بها، و أنّها صدرت من مصدر الوحی الإلهی الذی لا ینطق عن الهوی أم لا؟ و لئن سألتهما فعلی الخبیرین سقطت، و أبو ذر هو الذی ما أظلّت الخضراء، و لا أقلّت الغبراء أصدق منه، و إذا أنت قرأت حدیث ما جری بین عثمان و أبی ذر لوجدت سیّد غفار فی جانب جُنب عن هذه الروایة، و لمّا یحکم عقلک بأن یکون هو راویها و نداء أبی ذرّ فی الملأ الدینی و قد تنغّر»

 علی عثمان بعدُ یرنّ فی أُذن الدنیا، و قوارص لمزه و همزه إیّاه بعد تلوکه الأشداق فی أندیة الرجال، و کلمه المأثورة الخالدة فی صفحات التاریخ تضادّ ما عزی إلیه من الروایة، و کلّ خطابه و عتابه إیّاه یُعرب عن أنّ أبا ذر قطّ لم یُؤمن بما اختلق علیه، و لم یک یسمعه من الصادع الکریم، و کان یحدّث الناس غیر مکترث لبوادر عثمان ما کان سمعه

من رسول اللَّه صلی الله علیه و آله و سلم من قوله: «إذا کملت بنو أُمیّة ثلاثین رجلًا اتّخذوا بلاد اللَّه دولا، و عباد اللَّه خولا، و دین اللَّه دغلا».

کان یحدّث عثمان بذلک و عثمان یکذّبه «2»، و من کذّبه فقد کذّب رسول اللَّه صلی الله علیه و آله و سلم.

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 10، ص: 187

و لم یکن أبو ذر شاذّا عن الصحابة فی رأیه السیّئ و نقمته علی عثمان، بل نبأ المتجمهرین علیه من المهاجرین و الأنصار، و الناقمین علیه من الحواضر الإسلامیة، و المجتمعین علی وأده، المحتجّین علیه بالکتاب العزیز، یعطینا خُبراً بأنّ الروایة لا تصحّ عندهم، و لا یصدّقها رجل صدق منهم.

و هل نسیتها أمّ المؤمنین المخاطَبة بها، أو تغاضت عنها یوم کانت تنادی فی ملأ من الصحابة: اقتلوا نعثلًا قتله اللَّه؟ و یوم قالت لمروان: وددت و اللَّه أنّک و صاحبک هذا الذی یعنیک أمره، فی رجل کلّ واحد منکما رحیً و أنّکما فی البحر. و یوم قالت: وددتُ و اللَّه أنّه فی غرارة من غرائری هذه و أنّی طوّقت حمله حتی ألقیه فی البحر، و یوم قالت لابن عباس: إنّ اللَّه قد آتاک عقلًا، و فهماً، و بیاناً، فإیّاک أن تردّ الناس عن هذه الطاغیة. و یوم أخرجت ثوب رسول اللَّه و هی تقول: هذا ثوب رسول اللَّه صلی الله علیه و آله و سلم لم یبلَ، و عثمان قد أبلی سنّته. و یوم قالت لمّا بلغها نعیه: أبعده اللَّه ذلک بما قدّمت یداه، و ما اللَّه بظلّام للعبید. و یوم قالت: بُعداً لنعثل و سحقاً «1».

أ یخبرک ضمیرک الحرّ بأنّ صاحبة تلکم المواقف الهائلة کانت تصدّق تلک الروایة، و تؤمن بها و تری نعثلًا رفیق رسول اللَّه صلی الله علیه و آله و سلم فی الجنّة؟ فاستعذ باللَّه من أن تکون من الجاهلین.