اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۱۰ خرداد ۱۴۰۳

فقط ابن تیمیه در واقعه غدیرخم اشکال تراشی می کند

متن فارسی

ما نه از نزدیک و نه از دور نیافتیم کسی را که در این داستان (واقعه غدیر خم)طعن یا تکذیبی بنماید، جز اینکه در مقابل رجال اسناد آن که تماما از ثقات هستند همگی این داستان را قبول و در برابر وقوع آن بی تردید تمکین کردند، جز آنچه که از: ابن تیمیه رسیده است که در جلد 4″ منهاج السنه ” ص 13 وجوهی در ابطال حدیث مذکور بیان نموده که نموداری از بد نهادی و کینه اندوزی اواست، وپیوسته خوی ناپسند او در هر موضوع و مسئله چنین بوده که تنها او در مقابل فرق مسلمین نسبت باموریکه در نزد همگانمسلم بوده در مقام انکار و ماجراجوئی برآید

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 1، ص: 473

متن عربی

و لم نجد من قریبٍ أو مناوئٍ غمزاً فیه أو وقیعةً فی نقله، مهما وجدوا رجال إسناده ثقات فأخبتوا إلیه، عدا ما یُؤثر عن ابن تیمیّة «1» فی منهاج السنّة (4/13) فقد

                        الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 1، ص: 473

ذکر وجوهاً فی إبطال الحدیث کشف بها عن سوأته، کما هو عادته فی کلِّ مسألة تفرّد بالتحذلق فیها عند مناوأة فِرق المسلمین، و نحن نذکرها مختصرةً و نجیب عنها: