اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۴ مهر ۱۴۰۲

نظر علی(ع) درباره طلحه و زبیر

متن فارسی

بنا بر روایت” ابو مخنف. ” امیرالمومنین علی بن ابیطالب (ع) در نطقی میفرماید “: خدایا طلحه پیمان بیعتش با من را گسسته، و آنقدر علیه عثمان تحریک کرد تا او را کشت و بعد مرا متهم ساخت. خدایا به او مهلت و مجال نده. خدایا زبیر پیوند خویشاوندیش با مرا گسست وپیمان بیعتش را نقض کرد و از دشمنم پشتیبانی نمود، بنابراین امروز بدان وسیله و بدانگونه که میخواهی شرش را از من دفع فرما”!

(الغدیر فی الکتاب و السنة و الادب ج 9 ص 149)

متن عربی

                        الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 9، ص: 149

24-ذکر أبو مخنف من طریق مسافر بن عفیف من خطبة «1» لمولانا أمیر المؤمنین قوله: «اللّهمّ إنّ طلحة نکث بیعتی و ألّب علی عثمان حتی قتله ثمّ عضهنی «2» به و رمانی، اللّهمّ فلا تمهله، اللهمَّ إنّ الزبیر قطع رحمی و نکث بیعتی و ظاهر علی عدوّی، فاکفنیه الیوم بما شئت» «3».