logo-samandehi

ایمان و علم حضرت علی(ع)

امینی گوید: کاش می دانستم این گروه را چه شده است که به این لاف زنی های میان تهی پرداخته اند؟ و به بافتن این دروغ های شاخدار؟ و به راندن ساده دلان توده به سوی لغزش گاه ها و تیره ترین روزها؟ و به بازداشتن ایشان از روشن راه درستی و هموار زمینه راستی، که تنها با گام زدن در آن می توان مردان را شناخت و مرزمنش های گذشتگان را دریافت.
آیا این برداشت ها با آوای پاک ترین آئین گذاران ناسازگار نیست که به فاطمه می گوید: آیا خشنود نیستی که من تو را به همسری کسی در آوردم که از همه مسلمانان زودتر به اسلام گرویده و داناترین ایشان است؟
و با این سخن او به وی: من تو را به زنی به بهترین پیروانم و داناترین ایشان دادم.
و این سخن او: به راستی علی از میان یاران من نخستین کسی است که اسلام آورده و دانش او از همه ایشان بیشتر است.
و این سخن او: پس از من داناترین توده ام علی است.
و این سخن او: من شهر دانشم و علی در آن است.
و این سخن او: علی پیمانه دانش من است.
و این سخن او: علی دروازه دانش من است.
و این سخن او: علی گنجور دانش من است.
و این سخن او: علی انبان دانش من است.
و این سخن او: من خانه فرزانگی ام و علی در آن است.
و این سخن او: من خانه دانشم و علی در آن است.
و این سخن او: من ترازوی دانشم و علی دو کفه آن است.
و این سخن او: من ترازوی فرزانگی ام و علی زبانه آن است.
و این سخن او: استادترین پیروان من در دادرسی علی است.
و این سخن او: استادترین شما در دادرسی علی است «1»
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 7، ص: 247

رفتن به بالا