اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۲۸ تیر ۱۴۰۳

نقش طلحه در قتل عثمان

متن فارسی

طبری روایت میکند: «علی (ع) در روزهائی که عثمان محاصره بود به طلحه گفت: ترا بخدا قسم میدهم که مردم را از عثمان دور کن.
گفت: نه، بخدا اینکار را نخواهم کرد تا بنی امیه کیفر خود را باز دهند. «2»» «3»
ابن ابی الحدید پس از نقل این روایت میگوید: علی (ع) بهمین جهت میگفت: خدا طلحه را سزا دهد که عثمان آنهمه چیز به او بخشید و او با وی چنین کرد!

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 9، ص: 135

متن عربی

                        الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 9، ص: 135

2-

أخرج الطبری من طریق حکیم بن جابر، قال: قال علیّ لطلحة- و عثمان محصور-: «أنشدک اللَّه إلّا رددت الناس عن عثمان». قال: لا و اللَّه حتی تعطی بنو أُمیّة الحقّ من أنفسها «1».

تاریخ الطبری (5/139)، شرح ابن أبی الحدید (1/168) فقال: فکان علیّ علیه السلام یقول: «لحا اللَّه ابن الصعبة أعطاه عثمان ما أعطاه و فعل به ما فعل».