اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۲۵ فروردین ۱۴۰۳

نماز معاویه بن ابوسفیان

متن فارسی

و همین مرد است (معاویه) که در رکعت نخست از نماز خود سوره حمد را نمی خواند و در رکعت دوم آن را دوبار میخواند و گاهی هم در هیچ یک از رکعت های نمازش آن را نمی خواند و به همین بسنده می کرد که هنگام پشت خم کردن و پیشانی بر زمین نهادن، خدا را نیکو پرستش کرده و گاهی آن را نیز به جا نمی آورد و هیچ نمی خواند و سپس کار را از سر می گرفت. 

الغدیرفی الکتاب والسنه والادب، ج ۸، ص:171

و این هم از معاویه! و چه می دانی معاویه چیست؟ نماز نیمروزش را با پیروی از بزرگترین پیامبران به انجام می رساند. پس مروان و پسر عثمان به سراغ وی می آیند و از آن شیوه روگردانش می سازند تا -در نماز پسین- از برنامه ای که – به گواهی خودش- بودن آن از پیامبر روشن است سربپیچد و پیرو سیاست روز گردیده، نوآوری ناروای عمو زاده اش را زنده کند و آئین پیامبر برگزیده را نابود گرداند و به کسانی همچون مروان یا پسر عثمان نزدیک گردد.

(الغدیر فی الکتاب و السنة و الادب  ج 8 ص 173)

متن عربی

و کان لم یقرأ بفاتحة الکتاب فی الرکعة الأولى، و یکرّرها فی الثانیة تارة، و أُخرى لم یقرأها فی رکعاتها، و یقتصر على حسن الرکوع و السجود، و طوراً یترکها و لم یقرأ شیئاً ثمّ یعید. راجع (6/108).

[divider]

و هذا معاویة، و ما أدراک ما معاویة؟! یتّبع أثر النبیّ الأعظم فی صلاة ظهره فیأتیه مروان و ابن عثمان فیزحزحانه عن هدیه، فیخالف السنّة الثابتة- باعتراف منه- فی صلاة عصره، اتّباعاً لسیاسة الوقت، و إحیاءً لبدعة ابن عمّه، و إماتة لشرعة المصطفی، تزلّفاً إلی مثل مروان و ابن عثمان.