اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۲۹ خرداد ۱۴۰۳

نماز عثمان بن عفان

متن فارسی

و دو رکعت نخستین نماز را بی خواندن حمد و سوره برگزار می کند و این کار بایسته را به دو رکعت پس از آن باز می گذارند.

(الغدیر فی الکتاب و السنة و الادب  ج 8 ص 172)

متن عربی

و یترک القراءة فی الأولیین، و یقضیها فی الأخریین.