اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۷ اسفند ۱۴۰۲

نماز زیر درخت رضوان ممنوع

متن فارسی

44 رأى خلیفه شجره رضوان
از نافع نقل شده گوید: مردم می آمدند نزد درختی که رسول خدا صلّى اللّه علیه و آله در زیر آن بیعت رضوان نمود. پس در آنجا نماز میخواندند پس به گوش عمر رسید، پس مردم را تهدید کرد و دستور داد آن را قطع کنند. «1»
ابن ابى الحدید در شرح نهج البلاغه ج 1 ص 60 گوید: مردم بعد از وفات رسول خدا صلّى اللّه علیه و آله می آمدند نزد درختی که در زیر آن بیعت رضوان شده بود. نماز میخواندند پس عمر گفت: اى مردم میبینم شما را که به پرستیدن بت برگشته ‏اید بدانید که هیچکس از امروز حق ندارد نزد این درخت بیاید و چنانچه آمد او را با شمشیر خواهم کشت هم چنان چه مرتد کشته میشود و دستور داد آن را بریدند.

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏6، ص: 208

متن عربی

44- رأی الخلیفة فی شجرة الرضوان

عن نافع قال: کان الناس یأتون الشجرة التی بایع رسول اللَّه صلى الله علیه و آله و سلم تحتها بیعة الرضوان فیصلّون عندها، فبلغ ذلک عمر فأوعدهم فیها و أمر بها فقطعت «2».

الطبقات الکبرى لابن سعد (ص 607)، سیرة عمر لابن الجوزی (ص 107)، شرح ابن أبی الحدید (3/122)، السیرة الحلبیة (3/29)، فتح الباری لابن حجر (7/361) و قد صحّحه، إرشاد الساری (6/337) و حکى تصحیح ابن حجر، شرح المواهب للزرقانی (2/207)، الدرّ المنثور (6/73)، عمدة القاری (8/284) و قال: إسناد صحیح.

و ذکره ابن أبی الحدید فی شرحه «3» (1/60) و لفظه: کان الناس بعد وفاة رسول اللَّه صلى الله علیه و آله و سلم یأتون الشجرة التی کانت بیعة الرضوان تحتها فیصلّون عندها، فقال

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏6، ص: 208

عمر: أراکم أیّها الناس رجعتم إلى العزّى، ألا لا أُوتى منذ الیوم بأحدٍ عاد لمثلها إلّا قتلته بالسیف کما یقتل المرتدّ. ثمّ أمر بها فقطعت.

45-