اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۹ خرداد ۱۴۰۳

هر کسی از عمر فقیه تر است

متن فارسی

هر کسی از عمر فقیه تر است”کل احد افقه من عمر “علی علیه السلام وارد بر عمر شد و دید که زن آبستنی را می کِشند که سنگسار کنند . پس فرمود : کار این زن چیست ؟ زن گفت : مرا می برند که سنگسارم کنند . پس به عمر فرمود : ای رهبر مسلمین ! برای چه سنگسار شود ؟ اگر تو سلطنت و دستی براو داری ، اما بر آنچه در شکم اوست سلطه ای نداری ! پس عمر گفت: ” کل احد افقه منی ” سه مرتبه گفت هر کسی از من داناتر است. پس علی علیه السلام ضمانت نمود او را تا پسری زائید پس از آن او را بردند و سنگسار کردند .

مدارک این داوری:

حافظ محب الدین طبری در الریاض النضره ج 2 ص 196، وذخایر العقبی ص 81 پس گفت این غیر ازآن قضیه گذشته است برای اینکه اعتراف آن بعد از شکنجه و تهدید بوده پس صحیح نبود و سنگسار نشد و این سنگسار شد . و حافظ گنجی آن را در کفایه ص 1.5 یاد کرده .

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 6، ص:159

———————————————————————

همه مردم از عمر داناترند” کل الناس افقه من عمر “

عمر روزی گذشت به جوانی از جوانان انصار در حالی که تشنه بود پس از او آب خواست، پس آن جوان ظرف آبی با عسل آمیخته کرد و به او داد پس عمر ننوشید و گفت که خدای تعالی می فرماید : « اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا » بردید، پاکیزه هاتان را در زندگی دنیاتان پس جوان به عمر گفت ای رهبر مومنین ! این آیه برای تو و یکی از اهل قبله نیست بخوان جلوتر آن را « و یوم یعرض الذین کفروا علی النار اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا و استمعتم بها »و روزی که کفار را بر آتش می اندازند به آنها می گویند بردید پاکیزه هاتان را در زندگی دنیا و تعیش کردید به آن . پس عمر گفت ” کل الناس افقه من عمر ” همه مردم از عمر داناترند.

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 6، ص: 150

 

متن عربی

                        الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 6، ص: 159

 

17- کلّ أحد أفقه من عمر

دخل علیّ علی عمر و إذا امرأة حُبلی تُقاد تُرجم، فقال: «ما شأن هذه؟» قالت: یذهبون بی لیرجمونی. فقال: «یا أمیر المؤمنین لأیّ شی ء تُرجم؟ إن کان لک سلطان علیها فما لک سلطان علی ما فی بطنها»، فقال عمر: کلّ أحد أفقه منّی- ثلاث مرّات- فضمنها علیّ حتی وضعت غلاماً ثمّ ذهب بها إلیه فرجمها.

أخرجه الحافظ محب الدین الطبری فی الریاض النضرة «3» (2/196)، و ذخائر العقبی (ص 81) فقال: هذه غیر تلک- القضیّة السابقة- لأنّ اعتراف تلک کان بعد تخویف فلم یصحّ فلم تُرجم و هذه رُجمت. و ذکره الحفّاظ الکنجی فی الکفایة «4» (ص 105).

 

   —————————————————————-           

10- کلُّ الناس أفقه من عمر

مرّ عمر یوماً بشابّ من فتیان الأنصار و هو ظمآن فاستقاه فجدح «2» له ماء بعسل فلم یشربه و قال: إنّ اللَّه تعالی یقول: (أَذْهَبْتُمْ طَیِّباتِکُمْ فِی حَیاتِکُمُ الدُّنْیا) فقال له الفتی: یا أمیر المؤمنین إنّها لیست لک و لا لأحد من أهل القبلة، إقرأ ما قبلها: (وَ یَوْمَ یُعْرَضُ الَّذِینَ کَفَرُوا عَلَی النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَیِّباتِکُمْ فِی حَیاتِکُمُ الدُّنْیا وَ اسْتَمْتَعْتُمْ بِها) «3» فقال عمر: کلُّ الناس أفقه من عمر «4».

   الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 6، ص: 150