اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۱۱ خرداد ۱۴۰۳

هر چه در سینه پیامبر(ص) هست در سینه ابوبکر هم هست

متن فارسی

50- به طور مرفوع آمده است: خداوند چیزى در دلم نینداخت مگر آنکه آن را دل ابى بکر ریختم.

بسیارى از نویسندگان، آن را در زمره فضائل ابى بکر شمرده و آن را از مسلمیات دانسته‏ اند. و فیروز آبادى در خاتمه «سفر السعادة» آن را از مشهورترین احادیث موضوعه و مفتریاتى که بطلانش با بداهت عقل معلوم است شمرده است. و عجلونى نیز در «کشف الخفاء» جلد 2 صفحه 419 چنین گفته. و در اسنى المطالب صفحه 194 گفته است: این حدیث ساختگى است چنانکه ملا على قارى آن را در احادیث ساختگى ذکر کرده است.

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏5، ص: 507

متن عربی

50- مرفوعاً: ما صبَّ اللَّه فی صدری شیئاً إلّا و صببته فی صدر أبی بکر، ذکره غیر واحد من المؤلّفین فی عدِّ فضائل أبی بکر، مرسلین إیّاه إرسال المسلّم، و إنما عدّه الفیروزآبادی فی خاتمة سفر السعادة «2» من أشهر المشهورات من الموضوعات و المفتریات المعلوم بطلانها ببدیهة العقل. و کذلک العجلونی فی کشف الخفاء (2/419)، و فی أسنى المطالب «3» (ص 194): موضوع کما ذکره ملّا علی القاری فی الموضوعات «4».

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏5، ص: 507