logo-samandehi

هر کس گوشت می خرید، عمر با شلاق او را می زد

از عبد الله بن عمر نقل شده که گوید: عمر می آید کشتارگاه زبیر بن عوام… در بقیع و در مدینه غیر از آن کشتارگاهی نبود پس می آمد و با او (دره) شلاق مخصوص او بود پس وقتی می دید مردی گوشتی خرید دو روز پی در پی او را با شلاقش میزد و میگفت: آیا شکمت دو روز گرسنه مانده.
– از میمون بن مهران حکایت شده که مردی از انصار به عمر بن خطاب گذشت که گوشتی به دست گرفته بود پس عمر به او گفت: این چیه؟، گفت: گوشت برای خانواده ام میبرم ای امیرمومنان گفت خوب است پس فردا به او گذشت و با او گوشت بود، پس به او گفت: این چیه؟ گفت گوشت اهل من است، گفت: خوب است، سپس روز سوم به او گذشت و با او گوشت بود پس گفت: این دیگه چیه؟ گفت: ای امیرمومنان گوشت خانواده من است پس با شلاقش بر سراو زد آنگاه بالای منبر رفت و گفت “: ایاکم و الاحمرین اللحم و النبیذ “بر شما باد که از دو سرخی دوری کنید، گوشت و مشروب چون که این دو تا فاسدکننده دین و تلف کننده مال است.
امینی (رضوان الله علیه) گوید: این فقه عجیبی است نمی شناسیم مفاد و معنای آنرا ” قل من حرم زینه التی اخرج لعباده و الطیبات من الرزق ” بگو چه کسی حرام کرده زینتی را که خدا برای بندگانش بیرون آورده و روزی های پاک و پاکیزه را و این جمع نمیشود با حدیثی که از پیامبر بزرگ آمده از قول آن حضرت صلی الله علیه و آله آقای خورشتها در دنیا و آخرت گوشت و آقای مشروبات در دنیا و آخرت آب است. و آنچه که در روایت صحیحی از ابن عباس آمده از اینکه مردی نزد پیامبر صلی الله علیه و آله آمد و گفت: ای رسول خدا من وقتی که گوشتی گیرم آمد آنرا توزیع وتقسیم به زنها میکنم و شهوت من تحریک میشود، پس گوشت را بر خودم حرام کردم، پس خداوند نازل فرمود ای کسانی که ایمان آوردید حرام نکنید پاکهای آنچه که خدا بر شما حلال کرده بر شما و تجاوز از حد نکنید که خدا متجاوزین را دوست ندارد بخورید از آنچه که روزی شما نموده خدا که حلال و پاکیزه است و بنا بر فرض کراهت در ادامه خوردن گوشت پس آیا دو روز یا سه روز پی در پی خوردن و ادامه دادن جرم و موجب تعزیر و شکنجه به شلاق عمری است و آیا مفسده و زیان گوشت به مفسده و زیان شراب حرام میرسد پس بوده باشد در آن وقت فاسد کننده دین و تلف کننده مال و اگر به این رأی، عمل شود در اصناف و اقشار مسلمین هر آینه واجب است که شلاق در حالی از احوال بیکار نباشد و مرتباً بر سر مسلمین آشنا شود.ش

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 6، ص: 377

رفتن به بالا