اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۱۰ خرداد ۱۴۰۳

هفتاد هزار فرشته، دشنام گویندگان به ابوبکر و عمر را نفرین می کنند

متن فارسی

خطیب در تاریخ خود از راه سهل بن صقین با زنجیره ای گسسته از زبان ابو هریره آورده است که پیامبر گفت: راستی که خدای برتر از پندار را در آسمان 70000 فرشته است که دشنام گویندگان به ابوبکر و عمر را نفرین می فرستند.

(الغدیر فی الکتاب و السنة و الادب  ج 8 ص 50)

متن عربی

 أخرج الخطیب فی تاریخه (5/280)

                        الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 8، ص: 50

من طریق سهل بن صقین عن أبی هریرة مرفوعاً: إنّ للَّه تعالی فی السماء سبعین ألف ملَک یلعنون من شتم أبا بکر و عمر.

غیر أنّ الخطیب نفسه أردفه بقوله: سهل یضع. راجع ما أسلفناه فی الجزء الخامس صفحة (328).