اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۲۳ تیر ۱۴۰۳

وزیران پیامبر(ص)

متن فارسی

رسول خدا کتف ابوبکر و عمر را گرفت و فرمود: شما وزیرانم هستید.

این حدیث از ساخته های زکریا بن درید کندی است که مقدسی در تذکره، و ذهبی در المیزان، بر این حقیقت تصریح کرده اند.

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏5، ص: 521

متن عربی

81- أخذ رسول اللَّه بکتفی أبی بکر و عمر، فقال: أنتما وزیرای.

من موضوعات زکریّا بن درید الکندی، نصّ على ذلک المقدسی فی التذکرة «3»)، و الذهبی فی المیزان «4».