اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۲۵ فروردین ۱۴۰۳

ولایت، جزء اصول دین است

متن فارسی

از علی علیه السلام روایت شده که فرمود:

«قرار داده شده است موالات، اصلی از اصول دین»

و نیز وی از طریق حاکم ابن البیع با بررسی طریق روایت نموده از حدیث محمد بن علی، از احمد بن حازم، ازعاصم بن یوسف یربوعی، از سفیان بن ابراهیم حرنوی از پدرش، از ابی صادق که او گفت: علی علیه السلام فرمود:

اصول اسلام سه چیز است که هیچ یک از آنها بدون آن دیگری سود ندهد، نماز، و زکات، و موالات

و در ص 360 همین مجلد گذشت که: عمر بن خطاب نفی ایمان نمود از کسی که امیرالمومنین علیه السلام مولای او نباشد.

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج‏1، ص: 674

متن عربی

و قال «7»: و رُوی عن علیّ علیه السلام أنَّه قال: «جُعلت الموالاة أصلًا من أصول الدین»،

و أخرج «8» من طریق الحاکم ابن البیِّع: حدّثنا محمد بن علیّ، حدّثنا أحمد بن حازم، حدّثنا عاصم بن یوسف الیربوعی، عن سفیان بن إبراهیم الحرنوی، عن أبیه، عن أبی صادق، قال: قال علیّ:

 «أصول الإسلام ثلاثة لا ینفع واحد منها دون صاحبه: الصلاة، و الزکاة، و الموالاة».

و مرّ (ص 382) عن عمر بن الخطّاب نفی الإیمان عمّن لا یکون أمیر المؤمنین مولاه.