اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

همه انبیاء به ولایت علی (ع) مبعوث شده اند

متن فارسی

حموینی، از طریق حاکم ابی عبد الله ابن البیع و او، از محمد بن مظفر با بررسی طریق آن روایت نموده که روایت کرد بما عبد الله بن محمد بن غزوان، از علی بن جابر، از محمد بن خالد حافظ ابن عبد الله، از محمد بن فضیل، از محمد بن سوقه، از ابراهیم، از اسود، از عبد الله بن مسعود که وی گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: فرشته نزد من آمد و گفت: یا محمد سل من ارسلنا قبلک من رسلنا علی ما بعثوا؟؟- یعنی ای محمد از پیغمبران پیش از خود سئوال کن؟ بر چه امری مبعوث شدند؟ آنها (پیغمبران پیشین) گفتند: بر ولایت تو و ولایت علی بن ابی طالب.
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 1، ص: 674

متن عربی

                        الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 1، ص: 674

 

و أخرج الحمّوئی «4» من طریق الحاکم أبی عبد اللَّه بن البیِّع «5» عن محمد بن المظفّر قال: حدّثنا عبد اللَّه بن محمد بن غزوان، حدّثنا علیّ بن جابر، حدّثنا محمد بن خالد بن عبد اللَّه، حدّثنا محمد بن فضیل، حدّثنا محمد بن سوقة عن إبراهیم عن الأسود عن عبد اللَّه بن مسعود قال: قال رسول اللَّه صلی الله علیه و آله و سلم:

 «أتانی ملک فقال: یا محمد سَلْ من أرسلنا قبلک من رسلنا علی ما بُعثوا؟

 [قال: قلت: علی ما بعثوا؟ قال ] «6»: علی ولایتک و ولایة علیّ بن أبی طالب».