اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۲۹ خرداد ۱۴۰۳

پاداش اعتماد معاویه بر کلام خداوند

متن فارسی

اسحق بن محمد سوسی از طریق محمد بن حسن با اسناد مرفوعی روایت کرده: “معاویه به مناسبت حلمی که داشت و اعتمادی که به کلام پروردگارم داشت، در قیامت در حال پیغمبری خواهد آمد. “

“ابن حجر ” این روایت را از ” لسان المیزان ” 125:5 نقل کرده و گفته است: این ” محمد بن حسن ” شاید همان ” نقاش” صاحب ” تفسیر ” باشد که مردی دروغگو و یکی از فریبکاران است.

(الغدیر فی الکتاب و السنة و الادب ج 11 ص 127)

متن عربی

34- أخرج إسحاق بن محمد السوسی من طریق محمد بن الحسن بالإسناد مرفوعاً: إنَّ معاویة یُبعث نبیّا من حلمه و ائتمانه على کلام ربِّی.

زیّفه ابن حَجر فی لسان المیزان «4» (5/125) و قال: محمد بن الحسن لعلّه النقّاش صاحب التفسیر فإنّه کذّابٌ أو هو آخر من الدجاجلة.