اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۹ خرداد ۱۴۰۳

پاسخ اصحاب پیامبر(ص) به ادعای عثمان در حال کشته شدنش

متن فارسی

پاسخ اصحاب پیامبر صلی الله علیه و آله به ادعای عثمان

اصحاب پیامبر (ص) در جواب عثمان که می گفت:  مرا نکشید، زیرا فقط سه گونه شخص را می توان کشت، می گویند : ما در قرآن می بینیم کشتن غیر از این سه گونه اشخاص هم جایز شمرده است و آن کشتن کسی است که در جهان برای فاسد کردن تلاش می کند و کشتن کسی که به تجاوز مسلحانه مبادرت جسته و بعد در ادامه تجاوزش به جنگ می پردازد و کشتن کسی که در راه دریافت حقی ایجاد مانع کند و در این ممانعت گردن فرازی نموده و کار را به جنگ می رساند.  آنچه مسلم است تو به تجاوز مسلحانه مبادرت کرده ای و مانع دریافت و تحقق حقی گشته ای و در برابر تحقق آن ایستاده و گردن فرازی نموده ای…

عبد الله بن ابی سفیان بن حارث در شعری می گوید :

او را به شاهنشاه ایران تشبیه نمودم و واقعا همانند اوست

طرز اداره و عقیده و مالیات گیریش شبیه شاهنشاه است

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 9، ص: 300

متن عربی

 

و قول الصحابة مجیبین لقوله: لا تقتلونی فإنّه لا یحلّ إلّا قتل ثلاثة: إنّا نجد فی کتاب اللَّه قتل غیر الثلاثة الذین سمیّت، قتل من سعی فی الأرض فساداً، و قتل من بغی ثم قاتل علی بغیه، و قتل من حال دون شی ء من الحقّ و منعه ثمّ قاتل دونه و کابر علیه، و قد بغیت، و منعت الحقّ، و حلت دونه و کابرت علیه. إلخ.

و قول عبد اللَّه بن أبی سفیان بن الحارث من أبیات مرّت (8/288):

                        الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 9، ص: 300

         و شبَّهته کسری و قد کان مثله             شبیهاً بکسری هدیه و ضرائبه