اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۴ مهر ۱۴۰۲

پاسخ پیامبر(ص) به درخواست تعیین خلیفه

متن فارسی

از حذیفه رضی الله عنه آمده که گفتند: ای رسول خد! چه خوب بود برای ما خلیفه قرار می دادی؟ فرمود: اگر بر شما خلیفه قرار دهم، ولی فرمانش را نبرید، عذاب بر شما نازل خواهد شد. گفتند: چه خوب بود ابوبکر را بر ما خلیفه قرار می دادی؟ فرمود: اگر او را خلیفه قرار دهم خواهید دید که او در دین خدا نیرومند است، اگر چه جسما ناتوان است. گفتند: چه خوب بود عمر را بر ما خلیفه قرار می دادی؟ فرمود: اگر او را خلیفه قرار دهم خواهید دید که او نیرومند و امین است و در راه خدا از ملامت ملامت کننده نمی هراسد. گفتند: چه خوب بود علی را بر ما خلیفه قرار می دادی؟ فرمود: شما نمی پذیرید و اگر بپذیرید خواهید دید که او هدایت کننده و هدایت شده است، شما را به راه راست خواهد برد. این مطلب را حاکم در مستدرک جلد 3 صفحه ی 70 و ابو نعیم در حلیۀ الاولیاء جلد 1 صفحه ی 64 روایت کرده اند ، نهایت آن که در حلیۀ الاولیاء، جانشینی ابوبکر و عمر نیست و از اینجا تحریف در امانت حدیث آشکار می شود.

(الغدیر فی الکتاب و السنة و الادب ج 5 ص 579)

متن عربی

21- و ما عن حذیفة رضی الله عنه قال: قالوا: یا رسول اللَّه لو استخلفت علینا. قال: إن أستخلف علیکم خلیفة فتعصوه ینزل بکم العذاب. قالوا: لو استخلفت علینا

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 5، ص: 580

أبا بکر؟ قال: إن أستخلفه علیکم تجدوه قویّا فی أمر اللَّه ضعیفاً فی جسده. قالوا: لو استخلفت علینا عمر؟ قال: إن أستخلفه علیکم تجدوه قویاً أمیناً لا تأخذه فی اللَّه لومة لائم. قالوا: لو استخلفت علینا علیّا؟ قال: إنّکم لا تفعلوا «1» و إن تفعلوا تجدوه هادیاً مهدیّا یسلک بکم الطریق المستقیم. أخرجه الحاکم فی المستدرک «2» (3/70)، و أبو نعیم فی حلیة الأولیاء (1/64) و لیس فیه استخلاف أبی بکر و عمر، و منه یظهر تحریف ید الأمانة الحدیث.