logo-samandehi

حدیثی که عثمان مخفی کرده بود !

احمد در مسند خود 1/65 آورده است که ابو صالح گفت: شنیدم عثمان (رض) بر فراز منبر می گفت: ای مردم! من حدیثی را که از پیامبر خدا (ص)شنیده بودم از شما پنهان کردم چون دلم نمی خواست از پیرامون من پراکنده شوید، سپس دیدم بهتر است آن را برای شما بازگو کنم تا هر کس از شما آن چه در دیده اش نیکوتر نماید برگزیند. شنیدم پیامبر خدا (ص) می گفت یک روز پاسداری در جائی که بیم می رود دشمن بر آن بتازد، در راه خدا بهتر است از هزار روز که در پایگاه های دیگری سپری شود.

و هم در مسند 1/61 و 65 از زبان مصعب آورده است که عثمان بن عفان (رض) هنگام سخنرانی بر فراز منبر خود گفت: من برای شما حدیثی بازگو می کنم که از پیامبر خدا (ص) شنیدم و چیزی مرا از بازگوگری آن برای شما باز نداشت مگر دریغ داشتن آن به شما، راستی این که شنیدم پیامبر خدا (ص) می گفت: یک شب پاسداری -در راه خدای تعالی- برتر است از هزار شب که شبش را برای نماز به پای ایستند و روزش را روزه بدارند.

و هم در مسند 1/57 آورده است که حمران گفت: عثمان (رض) بر روی زمین وضو ساخت و سپس گفت: برای شما حدیثی بازگو می کنم که از پیامبر خدا (ص) شنیدم و اگر یک فراز از نامه خدا نبود آن را برای شما بازگو نمی کردم شنیدم پیامبر (ص) می گفت: هر کس وضو بگیرد و وضوی خود را نیکو بسازد و سپس به درون آید و نماز بگزارد آن چه میان این کارش و میان نماز دیگر انجام می دهد آمرزیده شود تا آن نماز را بگزارد.
گروهی دیگر از حافظان احادیث نیز حدیث بالا را از مسند احمد گرفته و یادآوری کرده اند.

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 8، ص: 216

رفتن به بالا