اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۳۰ تیر ۱۴۰۳

حدیثی که عثمان مخفی کرده بود !

متن فارسی

احمد در مسند خود 1/65 آورده است که ابو صالح گفت: شنیدم عثمان (رض) بر فراز منبر می گفت: ای مردم! من حدیثی را که از پیامبر خدا (ص)شنیده بودم از شما پنهان کردم چون دلم نمی خواست از پیرامون من پراکنده شوید، سپس دیدم بهتر است آن را برای شما بازگو کنم تا هر کس از شما آن چه در دیده اش نیکوتر نماید برگزیند. شنیدم پیامبر خدا (ص) می گفت یک روز پاسداری در جائی که بیم می رود دشمن بر آن بتازد، در راه خدا بهتر است از هزار روز که در پایگاه های دیگری سپری شود.

و هم در مسند 1/61 و 65 از زبان مصعب آورده است که عثمان بن عفان (رض) هنگام سخنرانی بر فراز منبر خود گفت: من برای شما حدیثی بازگو می کنم که از پیامبر خدا (ص) شنیدم و چیزی مرا از بازگوگری آن برای شما باز نداشت مگر دریغ داشتن آن به شما، راستی این که شنیدم پیامبر خدا (ص) می گفت: یک شب پاسداری -در راه خدای تعالی- برتر است از هزار شب که شبش را برای نماز به پای ایستند و روزش را روزه بدارند.

و هم در مسند 1/57 آورده است که حمران گفت: عثمان (رض) بر روی زمین وضو ساخت و سپس گفت: برای شما حدیثی بازگو می کنم که از پیامبر خدا (ص) شنیدم و اگر یک فراز از نامه خدا نبود آن را برای شما بازگو نمی کردم شنیدم پیامبر (ص) می گفت: هر کس وضو بگیرد و وضوی خود را نیکو بسازد و سپس به درون آید و نماز بگزارد آن چه میان این کارش و میان نماز دیگر انجام می دهد آمرزیده شود تا آن نماز را بگزارد.
گروهی دیگر از حافظان احادیث نیز حدیث بالا را از مسند احمد گرفته و یادآوری کرده اند.

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 8، ص: 216

متن عربی

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 8، ص: 216

9- کتمان الخلیفة حدیث النبیّ صلی الله علیه و آله و سلم

أخرج أحمد فی مسنده «1» (1/65) عن أبی صالح قال: سمعت عثمان رضی الله عنه یقول علی المنبر: أیّها الناس إنّی کتمتکم حدیثاً سمعته من رسول اللَّه صلی الله علیه و آله و سلم کراهیة تفرّقکم عنّی، ثمّ بدا لی أن أحدّثکموه لیختار امرؤ لنفسه ما بدا له، سمعت رسول اللَّه صلی الله علیه و آله و سلم یقول: «رباط یوم فی سبیل اللَّه تعالی خیر من ألف یوم فیما سواه من المنازل».

و أخرج فی المسند «2» (1/61، 65) عن مصعب قال: قال عثمان بن عفّان رضی الله عنه و هو یخطب علی منبره: إنّی محدّثکم حدیثاً سمعته من رسول اللَّه صلی الله علیه و آله و سلم ما کان یمنعنی أن أحدّثکم إلّا الضنّ بکم، و إنّی سمعت رسول اللَّه صلی الله علیه و آله و سلم یقول: «حرس لیلة فی سبیل اللَّه تعالی أفضل من ألف لیلة یقام لیلها و یصام نهارها».

و أخرج فی المسند «3» (1/57) عن حمران قال: توضّأ عثمان رضی الله عنه علی البلاط ثمّ قال: لأحدّثنکم حدیثاً سمعته من رسول اللَّه صلی الله علیه و آله و سلم لو لا آیة فی کتاب اللَّه ما حدّثتکموه، سمعت النبی صلی الله علیه و آله و سلم یقول: «من توضّأ فأحسن الوضوء ثمّ دخل فصلّی غُفر له ما بینه و بین الصلاة الأخری حتی یصلّیها».

و ذکرها غیر واحد من الحفّاظ أخذاً من مسند أحمد.