اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۲۸ تیر ۱۴۰۳

مزد پیامبر(ص)

متن فارسی

خدا مزد مرا بر عهده شما این قرار داده که خاندانم را دوست بدارید، و فردای رستاخیز از شما در این باره بازپرسی خواهم کرد.

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 10، ص: 393

متن عربی

قوله صلی الله علیه و آله و سلم: «إنّ اللَّه جعل أجری علیکم المودّة فی أهل بیتی، و إنّی سائلکم غداً عنهم».

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 10، ص: 393