اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۹ خرداد ۱۴۰۳

فاطمه(س) پاره تن من است

متن فارسی

 آوای پیامبر- درود خدا بر وی و خاندانش- گوش ها را پر کرده بود که می گفت: هر کس این بانو را می شناسد که شناخته، و هر که او را نشناخته بداند که او پاره تن من است و دلم، و جانی که در میان دو پهلویم است هر که او را آزرد مرا آزرده.
و می گفت: فاطمه پاره تن من است هر چه او را ناخوش بیاید مرا ناخوش آمده و هر چه او را بیازارد مرا آزرده.
و می گفت: فاطمه پاره تن من است هر که او را خشمناک ساخت مرا خشمناک ساخته
و می گفت: فاطمه پاره تن من است هر چه او را دلگیر سازد مرا دلگیر ساخته و هر چه او را خرسند دارد مرا خرسند داشته «1»
و می گفت: فاطمه پاره تن من است هر چه او را شادمان سازد مرا شادمان ساخته «2»
و می گفت: فاطمه! خداوند برای خشم تو خشمگین می شود و برای خشنودی ات خشنود می گردد «3»

  الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 7، ص: 235

متن عربی

                        الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 7، ص: 235

هتاف النبیّ صلی الله علیه و آله و سلم بقوله: «من عرف هذه فقد عرفها، و من لم یعرفها فهی بضعة منّی، و هی قلبی و روحی التی بین جنبیّ، فمن آذاها فقد آذانی».

و بقوله: «فاطمة بضعة منّی یریبنی ما رابها، و یؤذینی ما آذاها».

و بقوله: «فاطمة بضعة منّی فمن أغضبها فقد أغضبنی».

و بقوله: «فاطمة بضعة منّی یقبضنی ما یقبضها، و یبسطنی ما یبسطها» «2».

و بقوله: «فاطمة بضعة منی یسرّنی ما یسرّها» «3».

و بقوله: «یا فاطمة إنّ اللَّه یغضب لغضبکِ، و یرضی لرضاکِ» «4».