اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۴ مهر ۱۴۰۲

من و ابوبکر، مانند دو اسب مسابقه هستیم

متن فارسی

52- به طور مرفوع آمده است: من و ابوبکر همانند دو اسب مسابقه هستیم!!.

فیروز آبادى، در «سفر السعادة» و عجلونى، «در کشف الخفاء»، جلد 2 صفحه 419 همانند گذشته تصریح به بطلان آن کرده ‏اند. و ابن درویش حوت، «در اسنى المطالب» صفحه 73 گفته است: این حدیث، ساختگى است چنانکه ملا على قارى به نقل از ابن قیم آن را ذکر کرده است.

متن عربی

 52- مرفوعاً: أنا و أبو بکر کفرسی رهان.

نصّ الفیروزآبادی فی سفر السعادة «6»، و العجلونی فی کشف الخفاء (2/419)

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏5، ص: 508

 على بطلانه بما مرّ فی سابقیه، و قال ابن درویش الحوت فی أسنى المطالب «1» (ص 73): موضوع، کما ذکره ملّا علیّ القاری «2» نقلًا عن ابن القیّم.