اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۱۳ اسفند ۱۴۰۲

خوشا به حال علی(ع)

متن فارسی

ابن عساکر در تاریخش روایتی ثبت کرده است از ابن عباس، از قول پیامبر (ص) به این مضمون: “…علی بن ابی طالب است، خوشا به حالش چه کسی مثل علی است و معاون من است و مونسم به هنگام ناگواری، و خلیفه ام درمیان امتم، و او از من است.”

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 10، ص: 114

متن عربی

 أخرج ابن عساکر فی تاریخه «1» (6/405) عن ابن عبّاس مرفوعا : ….علیّ بن أبی طالب، بخٍ بخٍ من مثل علیّ؟ وزیری عند () «2» و أنیسی عند کربتی، و خلیفتی فی أُمّتی، و هو منّی علی دعای