اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۹ خرداد ۱۴۰۳

چشمه جوشان

متن فارسی

و از جمله «حدیث چشمه ینبع» است، ابن سمان در کتاب «موافقه» حدیث را تخریج کرده و محب الدین طبری در «ریاض النضره» ج 2 ص 228، از او نقل کرده.
عمر در دوران خلافت زمین ینبع را در اختیار علی نهاد، علی زمین دیگریهم در کنار آن خریداری کرده و در آن چشمه حفر کرد، در ضمن کندوکاو، ناگهان آب جوشان و خروشانی به پهنای گردن شتر بیرون جست، علی در کناری خستگی می- گرفت، کارگرش مژدگانی آورد، فرمود: به وارثان مژده دهید. و آنگاه به عنوان صدقه جاریه در راه خدا سبیل کرد. «1»
ابن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه ج 2 ص 260 می نویسد: در خبر است که مردی از راه رسید و بدو گفت: مژده باد که در زمین شما چشمه خروشان سر برآورد! فرمود: بشر الوارث! بشر الوارث! تکرار می کرد که به وارث مژده برید. بعد آن زمین را بر فقراء وقف فرمود و همان لحظه وقفنامه را برنگاشت.
حموی در معجم البلدان ج 8 ص 256 و سمهودی در وفاء الوفاء ج 2 ص 393 و نیز دیگران به صدقات جاریه امیر المؤمنین در ینبع اشاره کرده اند.

  الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 4، ص: 201

متن عربی

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 4، ص: 201

و منها: حدیث نبعة العین، أخرجه الحافظ ابن السمّان فی الموافقة، و عنه محبّ الدین الطبری فی ریاضه ( «2») (2/228): أنّ عمر أقطع علیّا ینبع، ثمّ اشتری أرضاً إلی جنب قطعته فحفر فیها عیناً، فبینما هم یعملون فیها إذ انفجر علیهم مثل عنق الجزور من الماء، فأُتی علیٌّ فبُشِّر بذلک، فقال: بشِّروا الوارث ثمّ تصدّق بها ( «3»).

و قال ابن أبی الحدید فی شرحه ( «4») (2/260):

جاء فی الأثر: أنّ أمیر المؤمنین علیه السلام جاءه مخبرٌ فأخبره أنّ مالًا له قد انفجرت فیه عینٌ خرّارةٌ یبشِّره بذلک. فقال: بشِّر الوارث، بشِّر الوارث- یکرّرها- ثمّ وقف ذلک المال علی الفقراء، و کتب به کتاباً فی تلک السا عة.

و إلی صدقات أمیر المؤمنین فی ینبع أشار الحموی فی معجم البلدان ( «5») (8/256)، و السمهودی فی وفاء الوفاء ( «6») (2/393) و غیرهما.