اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۹ خرداد ۱۴۰۳

چشم و گوش اسلام

متن فارسی

به طور مرفوع از رسول خدا آمده است که: ابو بکر و عمر نسبت به اسلام به منزله سمع و بصرند.

مقدسی در تذکره اش آن را از ساخته های ولید بن فضل حدیث ساز شمرده است.

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏5، ص: 521

متن عربی

80- مرفوعاً: إنّ أبا بکر و عمر من الإسلام بمنزلة السمع و البصر.

 عدّه المقدسی فی تذکرته «2» من موضوعات الولید بن الفضل الوضّاع.