اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۳ مهر ۱۴۰۲

چهار وزیر از اهل آسمان و اهل زمین

متن فارسی

از ابن عباس بطور مرفوع آمده است: خداوند مرا با چهار وزیر تایید فرمود، گفتیم: آنها چه کسانی هستند یا رسول الله؟ فرمود دو تا از اهل آسمان و دو تا از اهل زمین اند. گفتیم: آن که از اهل آسمان اند کیان اند؟ فرمود: جبرئیل و میکائیل گفتیم: آنها که از اهل زمین و دنیا هستند کیان اند؟ فرمود: ابوبکر و عمر.

این حدیث از ساخته های محمد بن مجیب صائغ است که خطیب در تاریخش جلد 3 صفحه 298 آن را از طریق او آورده و گفته است: او دروغ گو و دشمن خدا است، و فراموشی در حدیث دارد. و ذهبی آن را از طریق معلی بن هلال کذاب و حدیث ساز آورده و در سابق، از احمد نقل کردیم که اتمام احادیثش ساختگی است.

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏5، ص: 510

متن عربی

59- عن ابن عبّاس مرفوعاً: إنّ اللَّه أیّدنی بأربعة وزراء، قلنا: من هؤلاء الأربعة الوزراء یا رسول اللَّه؟ قال: اثنین من أهل السماء و اثنین من أهل الأرض. قلنا: من هؤلاء الاثنین «1» من أهل السماء؟ قال: جبریل و میکائیل. قلنا: من هؤلاء الاثنین من أهل الأرض أو من أهل الدنیا؟ قال: أبو بکر و عمر.

من موضوعات محمد بن مجیب الصائغ، أخرجه الخطیب فی تاریخة (3/298) من طریقه، و قال: کان کذّاباً عدوّا للَّه ذاهب الحدیث، و أخرجه الذهبی فی المیزان «2» من طریق معلّى بن هلال الکذّاب الوضّاع، و مرّ عن أحمد: أنّ کلّ أحادیثه موضوعة.