اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۱۱ خرداد ۱۴۰۳

چه کسی مثل ابوبکر است؟!

متن فارسی

از ابن عباس آمده که گفته است: از ابو بکر پیش رسول خدا یاد شد رسول خدا فرمود: کیست مثل ابو بکر؟ مردم مرا تکذیب کردند او تصدیق کرد و به من ایمان آورد و دخترش را به من داد و مالش را انفاق کرد و با من در «لشکر دشواری» جهاد کرد، در نتیجه او در قیامت در حالی که سوار بر شتر بهشتی است که دست هایش از مشک و عنبر و پاهایش از زمرد سبز و مهارش از لولو تر و رویش دو حله سبز از سندس و استبرق است، می آید، او همانند من و من همانند اویم تا جائی که گفته می شود: این محمد رسول خدا است و این ابو بکر صدیق است.

ابن حبان آن را از طریق اسحاق بن بشر بن مقاتل آورده و گفته است: اسحاق کذاب و حدیث ساز است

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏5، ص: 523 و 524

متن عربی

88- عن ابن عبّاس قال: ذُکر أبو بکر عند رسول اللَّه صلى الله علیه و آله و سلم فقال: و من مثل أبی بکر؟ کذّبنی الناس و صدّقنی، و آمن بی و زوّجنی ابنته، و أنفق ماله و جاهد معی فی جیش العسرة، ألا إنّه یأتی یوم القیامة على ناقة من نوق الجنّة، قوائمها من المسک و العنبر، و رجلها من الزمرّد الأخضر، و زمامها من اللؤلؤ الرطب، علیه حلّتان

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏5، ص: 524

خضراوان من سندس و إستبرق، یحاکینی یوم القیامة و أُحاکیه، فیقال: هذا محمد رسول اللَّه صلى الله علیه و آله و سلم، و هذا أبو بکر الصدّیق.

أخرجه ابن حبّان من طریق إسحاق بن بشر بن مقاتل، فقال: إسحاق کذّاب یضع «1»- راجع سلسلة الکذّابین.