اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۱۱ خرداد ۱۴۰۳

کمک های عثمان به «سپاه تنگدستی»

متن فارسی

پاره ای از روایات جعلی در فضیلت عثمان :

27/ اسد بن موسی در فضائل اصحاب پیامبر (ص) روایتی از قول قتاده بصری ثبت کرده است. می گوید : عثمان یک هزار شتر و هفتاد اسب برای حمل نفرات سپاه تنگدستی کمک کرد .

این را ابن حجر در ” فتح الباری ” ثبت کرده و می گوید : مرسل است . ضمنا اسمی از رجال سند آن که میان اسد بن موسی و قتاده همچنین از قتاده تا انتهای سند قرار دارند نمی برد. بدین ترتیب، روایت از دو طرف ” مرسل ” است . شاید در دو طرف سند آن راویانی قرار داشته اند جاعل و رسوا که ” اسد بنی مروان ” با دامن امامتش رسوائیشان را پوشانده و نخواسته با ذکرشان خدشه ای به ارزش حدیث وارد سازد . اسد بن موسی نواده ولید بن عبد الملک بن مروان اموی است. نسائی با وجود این که او را ” ثقه” و مورد اعتماد می داند می گوید : اگر در حدیث تالیف نکرده بود برایش بهتر بود. ابن یونس می گوید : روایت نادرست و نامعلوم نقل کرده، و فکر می کنم عیبناکی روایاتش از خود او نیست. ابن حزم می گوید : ضعیف و زشت روایت است . عبد الحق می گوید : به نظر حدیث شناسان روایاتش قابل اعتماد نیست .

28/ ابویعلی روایتی از طریق دیگر ثبت کرده به این مضمون که ” عثمان هفتصد اوقیه طلا آورد برای کمک . ابن حجر این را در ” فتح الباری ” آورده می گوید : سست است . کاش آن را با سند و ذکر رجال راوی آن آورده بود تا پته آنها را به آب می انداختیم و جعلی بودنش مسلم می گشت .

( الغدیر فی الکتاب و السنة و الادب ج 9 ص 458 )

متن عربی

27- أخرج أسد بن موسى فی فضائل الصحابة؛ عن قتادة البصری، قال: حمل عثمان على ألف بعیر و سبعین فرساً فی العسرة.
ذکره ابن حجر فی فتح الباری «2» (5/315) و قال: مرسل. و لم یسمّ ابن حجر رجال الإسناد بین أسد بن موسى و بین قتادة، و کذلک من قتادة إلى منتهى السند، فالروایة مرسلة من الطرفین، و لعلّ فی مرحلتی السند أُناساً من الوضّاعین

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج 9، ص: 458

المفضوحین ستر علیهم أسد بنی مروان بذیل أمانته، و راقه الإبقاء على کرامة الحدیث بإسقاطهم، و أسد بن موسى هو حفید الولید بن عبد الملک بن مروان الأُمویّ، قال النسائی مع توثیقه: لو لم یصنّف کان خیراً له. و قال ابن یونس: حدّث بأحادیث منکرة و أحسب الآفة من غیره. و قال ابن حزم: منکر الحدیث ضعیف. و قال عبد الحقّ: لا یُحتجّ به عندهم «1». و منها

28- أخرج أبو یعلى من وجه آخر فیه قال: فجاء عثمان بسبعمائة أُوقیة ذهب. ذکره ابن حجر فی الفتح» (5/315) و قال: ضعیف. و لیته کان یذکره بإسناده حتى کنّا نوقف الباحث على ترجمة رجاله الکذّابین.
و منها