اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

کمیل بن زیاد نخعی

متن فارسی

از اشراف قبیله ” نخع ” بود در سال 42 هجری به دست حجاج بن یوسف کشته شد.

ابن سعد، ابن معین، عجلی و ابن عمار او را ثقه و از راویان مورد اطمینان شمرده اند، و ” ابن حیان ” نامش را در ردیف راویان ثقه ذکر کرده است!.

(الغدیر فی الکتاب و السنة و الادب  ج 9 ص 74)

متن عربی

12- کمیل بن زیاد النخعی: کان شریفاً فی قومه، قتله الحجّاج سنة (82)، وثّقه «3» ابن سعد، و ابن معین، و العجلی، و ابن عمّار، و ذکره ابن حبّان فی الثقات «4».12- کمیل بن زیاد النخعی: کان شریفاً فی قومه، قتله الحجّاج سنة (82)، وثّقه «3» ابن سعد، و ابن معین، و العجلی، و ابن عمّار، و ذکره ابن حبّان فی الثقات «4».