اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۳ مهر ۱۴۰۲

کیفیت محشور شدن معاویه در قیامت

متن فارسی

در حدیث مرفوعی آمده: “معاویه در حالی که ردائی از نور بر تن دارد، مبعوث می شود. “

این روایت را ” ابن حبان ” از طریق ” جعفر بن محمد انطاکی ” آورده و گفته است: “خبر باطل است” (میزان الاعتدال 193:1 ، لسان المیزان 124:2) “ذهبی ” و ” ابن حجر ” بطلان این حدیث را اعتراف کرده و ثقه نبودن “انطاکی” را ذکر کرده اند.

(الغدیر فی الکتاب و السنة و الادب ج 11 ص 104)

متن عربی

16- مرفوعاً: یُبعث معاویة علیه رداءٌ من نور.

أخرجه ابن حبّان «1» من طریق جعفر بن محمد الأنطاکی و قال: خبر باطل «2».

 میزان الاعتدال (1/193)، لسان المیزان (2/124) «3». أقرَّ الذهبی و ابن حجر بطلان الحدیث و عدم ثقة الأنطاکی.