اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۶ مهر ۱۴۰۲

گرگ در بهشت

متن فارسی

ابوصالح خناوی یکی دیگر از حدیث سازان دروغپرداز می باشد. یکی از احادیث ساختگی اش این است که ابن عباس گفته است که: رسول خدا فرموده است: هنگامی که وارد بهشت شدم، گرگی را در آنجا دیدم. تعجب کردم و با خودم گفتم: در بهشت، گرگ وجود دارد؟! گرگ در جواب گفت: چون من پسر پاسبان و پلیسی را خورده ام، به این مقام رسیده ام که به بهشت بیایم. ابنعباس گفت: این توفیق به خاطر خوردن پسر پلیسی نصیب گرگ شده و اگر خود پلیس را می خورد، طبعا در علیین جای داده می شده است!

امینی می گوید: ای کاش ابن عباس می گفت: اگر او رئیس پلیس ها را خورده بود، در کجا جایش می دادند؟   

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏5، ص: 392

متن عربی

 434- عمرو بن خلیف أبو صالح الخناوی «7»: قال ابن حبان «8»: کان یضع الحدیث، و من خزایاته الموضوعة على ابن عبّاس قال: قال النبیّ صلى الله علیه و آله و سلم: أُدخلت الجنّة فرأیت فیها ذئباً، فقلت: أ ذئب فی الجنّة؟ قال: إنّی أکلت ابن شرطیّ. قال

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏5، ص: 392

ابن عبّاس: و هذا إنّما أکل ابنه، فلو أکله رُفع فی علیّین.

قال الأمینی: لیت ابن عبّاس یُفصح عن أنّه لو کان أکل مدیر الشرطة أین کان یُرفع؟! تذکرة الموضوعات (ص 46)، میزان الاعتدال (2/287)، لسان المیزان (4/363) «1».