logo-samandehi

معاویه، امام حسن(ع) را به جنگ فروه فراخواند

73- وقتی حسن (بن علی ع) حکومت را به معاویه واگذاشت خوارج گفتند:
اینک وضعی پیش آمده که جای شک باقی نگذاشته است. بنابر این به طرف معاویه حرکت کرده علیه او جهاد کنید. و در حالی که فروة بن نوفل فرماندهیشان می کرد به راه افتادند تا نزدیک کوفه در نخیله اردو زدند. حسن بن علی بعزم مدینه قبلا از کوفه بدر شده بود. بهمین جهت معاویه به وی نامه ای نوشته او را به جنگ «فروه» خواند. پیک معاویه در قادسیه یا نزدیک آن به حسن بن علی رسید، اما وی برنگشت و در جواب معاویه نوشت: هر گاه ترجیح می دادم با کسی از اهل قبله (یعنی مسلمانان) بجنگم حتما نخست با تو می جنگیدم، لیکن من جنگ با تو را بخاطر مصلحت و در صلح بودن امت و جلوگیری از خون ریزی رها کردم «2».

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 10، ص: 247

رفتن به بالا