اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۲۹ فروردین ۱۴۰۳

گواهی بر حدیث غدیر توسط زید بن ارقم

متن فارسی

از ابی عبد اللّه شیبانی رضی اللّه عنه روایت شده که گفت: زمانی من در نزد زید بن ارقم بودم ناگاه مردی آمد و پرسید، کدامین از شما زید بن ارقم است؟ زید را باو نشان دادند، آنمرد روی باو کرد و گفت: تو را سوگند میدهم بآن خداوندی که معبودی جز او نیست، آیا شنیدی از رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله که میفرمود:
من کنت مولاه فعلی مولاه، اللهم وال من والاه، و عاد من عاداه؟
زید گفت: آری-

مأخذ این روایت: مودة القربی، و ینابیع المودّه صفحه 249.73

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 1، ص: 408

متن عربی

رُوی عن أبی عبد اللَّه الشیبانی رضی الله عنه قال: بینما أنا جالسٌ عند زید بن أرقم إذ جاء رجلٌ، فقال: أیّکم زید بن أرقم؟ فقال القوم: هذا زید.
فقال: أَنشدُک بالذی لا إله إلّا هو سمعت رسول اللَّه صلی الله علیه و سلم یقول: «من کنتُ مولاه فعلیّ مولاه، اللّهمّ والِ من والاه، و عادِ من عاداه»؟ قال: نعم.
مودّة القربی، و ینابیع المودّة (ص 249)

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 1، ص: 408