اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۲۹ خرداد ۱۴۰۳

90 زن صیغه‌ای

متن فارسی

و ابو حیّان در تفسیرش بعد از نقل حدیث اباحه آن گوید و بنا بر این جماعتى از اهل بیت و تابعین آن را حلال میدانند.
و به اباحه متعه قائل شده مثل ابن جریح عبد الملک بن عبد العزیز مکى متوفاى 150، شافعى گوید: ابن جریح هفتاد زن را صیغه کرد و از آنها کامیاب شد.
و ذهبى گوید: ابن جریح حدود نود زن صیغه کرد «2».

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏6، ص: 314

متن عربی

و قال أبو حیّان فی تفسیره «5» بعد نقل حدیث إباحتها: و على هذا جماعة من أهل البیت و التابعین.

و قد ذهب إلى إباحة المتعة؛ مثل ابن جریج عبد الملک بن عبد العزیز المکی

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏6، ص: 315

المتوفّى (150)، قال الشافعی: استمتع ابن جریج بسبعین امرأة. و قال الذهبی: تزوّج نحواً من تسعین امرأة نکاح المتعة «1».