اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۲ تیر ۱۴۰۳

آیات و روایات

سوره فصلت (41)

آیه 3 : کتابی است آیاتش باز نموده و قرآنی عربی و روان برای قومی که بدانند الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۱۰ ، ص: ۲۸ آیه 13 : پس اگر روی برتافتند بگو: «شما را از...

سوره زمر (39)

آیه 7 : اگر ناسپاسی کنید خداوند از شما بی‌ نیاز خواهد بود الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۱ ، ص: ۵۰۸[divider] آیه 9 : آیا کسی که سراسر شب را به دعا و نماز و سجده...

سوره ص (38)

آیه 7 : این جز از خود ساختن نیست الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۹ ، ص: ۳۷۰[divider] آیه 22 : دو صاحب دعوائیم که یکی از ما بر دیگری ستم کرده است میان ما به حق...

سوره یس (36)

آیه 11 : تنها کسانی که از خدایشان در نهان می‌ ترسند می‌ترسانی الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۵ ، ص: ۸۲[divider] آیه 50 : نه می‌ توانند سفارش و توصیه‌ ای بکار برند و نه می...

سوره غافر (40)

آیه 5 : و با حرفهای پوچ و بی اساس به مجادله برخاستند تا به وسیله آن حق را از بین ببرند الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۹ ، ص: ۵۱۴[divider] آیه 11 : پروردگارا، دو بار...

سوره سبا (34)

آیه 6 : این تنها دانایانند که آنچه از پروردگارت بر تو نازل شده است حق می‌پندارند الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۳ ، ص: ۲۴۶[divider] آیه 13 : و اندکی از بنده‌ گان من سپاسگذارند الغدیر...

سوره سجده (32)

آیه 11 : بگو ملک الموت جان شما را می‌گیرد، ملک الموتی که از جانب خداوند بر شما مأموریت دارد الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۱۱ ، ص: ۱۷۵[divider] آیه 16 : پروردگارشان را از روی بیم...

سوره لقمان (31)

آیه 6 : برخی از مردم کسانی‌اند که سخنان بیهوده را می‌ خرند تا ندانسته مردم را از راه خدا گمراه کنند و آن را به ریشخند بگیرند، برای ایشان است کیفری خوار کننده الغدیر فی الکتاب و السنه و...

سوره عنکبوت (29)

آیه 1 : الم الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ‏11 ، ص: ۱۶۴[divider] آیه 2 : آیا مردم پنداشته‌اند همین که بگویند ایمان آوردیم واگذاشته می‌ شوند و به «فتنه» و بوته آزمایش در نمی‌ آیند؟ الغدیر...

سوره فاطر (35)

آیه 18 : بار گناه هیچکس را بر دوش دیگری ننهند الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۷ ، ص: ۱۵۲ تنها کسانیکه از خدایشان در نهان می‌ترسند می‌ترسانی الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۸...

سوره اعراف (7)

آیه 3 : از آنچه خدایتان فرو فرستاد پیروی کنید و جز او صاحب اختیاراتی برای خود مجوئید. (الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب ج ۳ ص ۲۴۸)[divider] آیه 26 و 27 و 31 و 35 و 172 :...

سوره انفال (8)

آیه 3 : کسانی که نماز را بر پا می‌دارند و از آن چه روزی‌شان کردیم انفاق می‌کنند (الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب ج ۸ ص ۴۷۶)[divider] آیه 32 : و [یاد کن‏] هنگامی را که گفتند: «خدایا،...