اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۷ اسفند ۱۴۰۲

آیه تبلیغ

سوره مائده و آیه تبلیغ، مکی است یا مدنی؟!

و قرطبی در جلد 6 تفسیرش صفحه 30 اجماع مفسرین را اعلام و تصریح مینماید باینکه سوره مائده (که آیه تبلیغ در سوره مزبور است) در مدینه نازل گشته، سپس از (نقاش) نقل میکند که در سال حدیبیه (سال ششم...

نظرات «طبری» و «فخر رازی» درباره شأن نزول آیه ابلاغ

آنها که دامنه نقل خود را توسعه داده‌اند، وجوه دیگرى – غیر از واقعه غدیر خم – در مورد نزول آیه مذکوره ذکر نموده‌اند، نخستین کسى که ما او را شناخته‌ایم که وجوه دیگرى براى نزول آیه ذکر کرده، طبرى...

نظر ابن جریح و طبری در شأن نزول آیه «والله یعصمک من الناس»

و طبری از ابن جریج روایت نموده که: پیغمبر صلی اللّه علیه و آله از قریش اندیشناک بود، چون این آیه وَ اللَّهُ یَعْصِمُکَ مِنَ النَّاسِ  نازل شد، آنحضرت دراز کشید و دو یا سه بار فرمود: هر کس اراده...

تحریف شأن نزول آیه تبلیغ توسط عایشه

طبری با چهار سند، از عایشه روایت نموده که گفت: هر کس گمان کند که محمد صلی اللّه علیه و آله امری از کتاب خدا را کتمان نموده، بهتان و افترای بزرگی به خدای متعال مرتکب گشته، در حالی که...

تحریف در شأن نزول آیه «و الله یعصمک من الناس»

پیش از نزول آیه “و الله یعصمک من الناس “، عده ای از پیغمبر صلی الله علیه و آله حراست می نمودند، ولی پس از نزول این آیه، پیغمبر صلی الله علیه و آله سر خود را از حجره خود بیرون...

آیه تبلیغ تأدیبی برای پیامبر(ص)است!

قرطبی در جلد 6 تفسیرش صفحه 242 درباره قول خدای تعالی – یا أَیهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَیک مِنْ رَبِّک – می گوید: این، یک تأدیب برای پیغمبر صلی اللّه علیه و آله و برای دانشمندان از امت اوست برای...

شأن نزول دروغین برای آیه تبلیغ(برای جهاد، نکوهش خدایان ثنوی و زنان پیامبر)

به خدا، اگر این دو مفسر(قرطبی و قسطلانی)، در تمام سخنان یاران خود (سایر مفسرین)، دقت نظر و دوراندیشی می کردند و به خصوص، وجوه ده گانه ای را که رازی بیان داشته، ملاحظه می نمودند، از افترای به شیعه...

تهمت به پیامبر(ص) – آیه تبلیغ درباره جهاد نازل شده است

(از گفتار مفسّر است) و خدا زشت گرداند رافضیان را زیرا آنها گفتند که: آن حضرت چیزی را از وحی الهی که مورد نیاز مردم بود کتمان نمود … انتهی و قسطلانی در ج 7 «فتح الباری» ص 101 افترا...

آیه تبلیغ (آیه ابلاغ)

از جمله آیات کریمه: قول خدای تعالی است در سوره مائده: یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، فان لم تفعل فما بلغت رسالته و الله یعصمک من الناس. این آیه شریفه روز هجدهم ذی الحجه سال حجه...

تهمت «قرطبی» و «قسطلانی» به شیعه

قرطبى در جلد 6 تفسیرش صفحه 242 درباره قول خداى تعالى: «یا أَیهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَیک مِنْ رَبِّک» گوید: این، یک تأدیبى است براى پیغمبر صلى اللّه علیه و آله و تادیبى است براى دانشمندان از امت او...

آیه تبلیغ به نام علی(ع) نازل شد

و ابن ابی حاتم، و ابن مردویه، و ابن عساکر، از ابی سعید خدری با دقت در سند روایت نموده اند که این آیه بر رسول خدا صلی الله علیه و آله نازل شد: یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک...

تفسیر عایشه از آیه تبلیغ

طبری به چهار سند از عایشه روایت نموده که گفت: هر کس گمان کند که محمد صلی الله علیه و آله امری از کتاب خدا را کتمان نموده، هر آینه بهتان و افترای بزرگی بخدای متعال مرتکب گشته، در حالیکه...