اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۷ اسفند ۱۴۰۲

آیه عذاب واقع

اشعاری درباره شأن نزول آیه عذاب واقع

چنانکه در مطالب گذشته ملاحظه کردید، تفسیر و حدیث درباره سبب نزول آیه کریمه (سأل سائل) متّحد و هم‏آهنگ با هم حقیقت را آشکار کرده و مطابقت نصوص و اسنادهای متعدّد در اثبات حدیث و حصول اطمینان محرز گردید، شعراء...

اسناد، طرق و شأن نزول آیه «سَأَلَ سائِلٌ »

عذاب واقع از جمله آیات نازله بعد از نصّ غدیر قول خدای تعالی است در سوره «المعارج» سَأَلَ سائِلٌ بِعَذابٍ واقِعٍ لِلْکافِرینَ لَیْسَ لَهُ دافِعٌ مِنَ اللَّهِ ذِی الْمَعارِجِ  که علاوه بر اعتقاد شیعه به آن، جمعی از علمای اهل...

شبهه هفتم «ابن تیمیه» درباره شأن نزول آیه عذاب واقع

وجه هفتم- (از اشکالات ابن تیمیه) حارث بن نعمان در میان صحابه معروف نیست، چه ارباب حدیث از قبیل ابن عبد البر در “استیعاب” و ابن منده و ابو نعیم اصفهانی و ابو موسی در تالیفات خود در ضمن نامهای صحابه...

شبهه اول «ابن تیمیه» درباره شأن نزول آیه عذاب واقع

اشکال اول ابن تیمیه : همانا داستان غدیر در موقع بازگشت رسول خدا صلی الله علیه و آله از حجه الوداع بوده مردم بر این امر اتفاق دارند، در حالی که حدیث مزبور حکایت از آن دارد که چون این خبر...

شبهه دوم «ابن تیمیه» درباره شأن نزول آیه عذاب واقع

وجه دوّم (از اشکالات ابن تیمیه) اینکه سوره «المعارج» مکّی است به اتفاق دانشمندان و بنابر این ده سال یا بیشتر قبل از واقعه غدیر نازل شده!! جواب این اشکال: آنچه از اجماع و اتّفاق مذکور حاصل می شود این است...

شبهه سوم «ابن تیمیه» درباره شأن نزول آیه عذاب واقع

وجه سوم (از اشکالات ابن تیمیه) این است که: قول خدای تعالی: «و اذ قالوا اللهم ان کان هذا هو الحق من عندک فامطر علینا حجاره من السماء…» به اتفاق (مفسرین) بعد از بدر چند سال قبل از روز غدیر نازل...

شبهه چهارم «ابن تیمیه» درباره شأن نزول آیه عذاب واقع

وجه چهارم- از اشکالات ابن تیمیه : این آیه -سال سائل بعذاب واقع- به سبب گفتار مشرکین در مکه نازل شده و حال آنکه در آنجا عذاب بر آنها نازل نگردیده به واسطه وجود پیغمبر صلی الله علیه و آله...

شبهه پنجم «ابن تیمیه» درباره شأن نزول آیه عذاب واقع

وجه پنجم- (از اشکالهای ابن تیمیه) اگر این داستان (داستان حارث) درست و مطابق واقع بود، خود آیتی بود مانند آیت اصحاب فیل و چنین آیتی در خور آن است که به نقل و روایت آن همت گماشته شود و نظائر...

شبهه ششم «ابن تیمیه» درباره شأن نزول آیه عذاب واقع

وجه ششم- (از اشکالات ابن تیمیه): از این حدیث چنین به دست می‌اید که: حارث نامبرده به سبب اعتراف به مبادی پنجگونه اسلام خود مسلم بوده و بالضروره احدی از مسلمین در عهد پیغمبر صلی الله علیه و آله اکرم...