اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۷ اسفند ۱۴۰۲

حدیث یوم الدار

حدیث یوم الدار

این حدیث را گروه بسیاری از پیشوایان و حافظان حدیث از دو فرقه شیعه و سنّی، در صحاح و مسانید خود آورده‌اند وعده فراوان دیگری که سخن و اندیشه آنان قابل توجّه است، بی‌آنکه به اسناد این حدیث غمزه زنند...

نظر اسکافی درباره حدیث یوم الدار

سخن اسکافی در پیرامون این حدیث در کتاب «النقض علی العثمانیه» اسکافی پس از آنکه حدیث را با عبارتی که در صفحه 145 مذکور افتاد، یاد کرده است، گوید: آیا بچه بی‌تمیز و نوجوان بی‌خرد را به ساختن خوراک و...

تحریف حدیث یوم الدار

یکی از آنها، جنایتی است که طبری در صفحه 79 جلد 19 تفسیرش مرتکب شده است. وی در کتاب تاریخش، پس از آنکه حدیث را، آنچنانکه شنیدی روایت کرده است، در تفسیر خویش امانت گفتار را از یاد برده و...

آغاز دعوت علنی پیامبر(ص)

چون‌این آیه فرود آمد: خویشاوندان نزدیکترت را (از بدی ها) بیم ده . رسول خدا (ص) بیرون شد و از کوه صفا بالا رفت و بانگ زد: یا صباحاه پس همه پیرامون او فراهم آمدند او گفت: آیا من با...

مناشده مردی عراقی بر جابر بن عبدالله انصاری(حدیث غدیر و یوم الدار)

– 17- (مناشده مردی عراقی بر جابر انصاری بحدیث غدیر «2») علّامه گنجی- شافعی در «کفایة الطالب» صفحه 16 با دقت در سند آورده گوید: این روایت را در ضمن روایات عالی «3» استادان متعدد بمن خبر دادند، از جمله...

تعیین خلیفه در روز دعوت علنی پیامبر(ص) به اسلام

 علامه امینی از اسکافی چنین نقل می کند: خبر صحیح داریم که رسول خدا (ص)  در آغاز دعوت قبل از علنی کردن دعوت اسلام و ترویج آن در مکه دستور داد علی (ع) طعامی ترتیب دهد و بنی عبد المطلب...