اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۱۱ خرداد ۱۴۰۳

ادبی و هنری

ضرب‌المثل‌ها | حرف «ی»

1- یأبی الحقین العِذرة این گفته، مثل متداولی است در بین عرب، و منشأ این مثل این بوده که مردی بر قومی وارد می شود و از آنها شیر می‌طلبد، آنان تعلّل نموده و از دادن شیر به او خودداری...

نظر هیأت فتوای «الأزهر» درباره ابوذر و کمونیسم

در شماره دوم از سال اول نامه مصری «الوقت» که در سال 1367 چاپ شده گزارشی میخوانیم که متن آن چنین است: (هیئت فتوا دهندگان در الازهر میگوید «در اسلام کمونیسم نیست»- به نقل از نامه نیکوی الاهرام) وزارت داخله...

ضرب‌المثل‌ها | حرف «و»

وافق شنٌّ طَبَقة به نظام شوم طبقاتی گرائیده است الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج‏3، ص: 31[divider] و عند جُهینة الخبر الیقین خبر یقینی این امر، نزد دروغ ساز و جاعل آن است الغدیر فی الکتاب و السنه...

ضرب‌المثل‌ها | حرف «ه»

1- هو إمّعة تعصب قومی الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج‏2، ص: 143[divider] 2- هو یدبُّ مع القراد آدم شرور الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج‏3، ص: 30[divider] 3- هو یشوب و لا یروب در حالی...

ضرب‌المثل‌ها | حرف «ن»

1- نَدْمانَی جَذیمة ما همانند ندیمان جذیمه، در قسمتی از روزگار چنان با هم زیست می‌کردیم که درباره ما گفته می‌شد که هرگز از هم جدا نخواهیم شد، ولی هنگامی که از هم جدا شدیم گویا که با مالک هرگز...

ضرب‌المثل‌ها | حرف «م»

1- ما أُدرکت القویمة حتی أکلتها الهویمة و جلوی نادان را نگرفتند تا خود و دیگران را به پرتگاه افکند الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج‏7، ص: 204[divider] 2- ما أساء من أعقب دنباله رو را نکوهشی نیست...

ضرب‌المثل‌ها | حرف «ل»

1- لا بُقیا للحمیة بعد الحرائم به تعصّب‏های پوسیده فراخواند و جانبداری‌های جاهلانه ابراز دارد الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج‏3، ص: 24[divider] 2- لا رأی لمن لا یطاع دیگر چه میشود گفت در جایی که اطاعتی در...

ضرب‌المثل‌ها | حرف «ق» – «ک»

1- قد یحبق العیر و المکواة فی النار هنوز آهن در آتش است و ستور تیز می‌ دهد الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج‏10، ص: 241[divider] 2- قد یضرط العیر و المکواة فی النار هنوز کاری نشده زه...

ضرب‌المثل‌ها | حرف «ف»

1- فتل ذلک ذؤابة هر چند که این‏ دلیل ها آن را از راه خود برنگردانید. الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج‏7، ص: 222[divider] 2- فی بُردة أخماس در کاری شریک شدن الغدیر فی الکتاب و السنه و...

ضرب‌المثل‌ها | حرف «ع» – «غ»

عنقاء مغرب الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج‏4، ص: 472[divider] غدا الذئب للضبع گرگ با کفتار دوست شده الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج‏3، ص: 31

ضرب‌المثل‌ها | حروف «س» – «ش» – «ص»

1- سراویل قیس لباس هر مرد تنومند و بلند بالا را به شلوار قیس مثال می‌زدند الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج‏2، ص: 168[divider] 2- سلک وادی تُضُلّل هر کدام در یک بیراهه‌ای گام مینهند و نمیتوانند خطای...

ضرب‌المثل‌ها | حرف «د» – «ذ» – «ز»

1- دَرْدَب الناس لمّا عضّه الثقاف مردم که در پی خود داری از همراهی به خواری و زاری افتادند ناگزیر سر فرود آوردند 2- دع الرجل و اختیاره بگذار هر چه خواهند بکنند و برگزینند 3- دبّ قمله نانش در...