اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۵ اسفند ۱۴۰۲

در نظر پیامبر(ص)

سخن علما درباره قصیده «بائیه هاشمیات» کمیت

طربت و ما شوقا الی البیض اطرب               و لا لعبا منّی و ذو الشّیب یلعب «3» «ابو الفرج» در صفحه 124 «اغانی» به اسناد خود از «ابراهیم بن سعد اسعدی» آورده است که گفت:...

شعرای همراه پیامبر(ص)

به میمنت قرآن و حدیث عده‌ای از یاران پیامبر (ص) که به شعر عنایتی داشتند، از هر سو گرد پیغمبر جمع شدند و در اوقات مختلفه؛ از سفر و حضر در حضور حضرت بسرودن و خواندن اشعار، همت میگماشتند و...

شاعران زن صدر اسلام

روح دینى چنان دلهاى مردم مجتمع آن روز را مسخر نموده، و با روحشان آمیخته شد که حتى زنان مسلمان را تحت تأثیر خود قرار داد، و هنرنمائیهائى در این زمینه نمودند و پرده‌نشینى و حجاب آنان را از دفاع...

اشعار ابوطالب در مورد پیامبر(ص)

آرى اینان هیچگاه بانگ و فریادشان در این زمینه خاموش نشده و به این گونه؛ هم سرگذشت نامه سرور مکه را که بسى روشن است به دهن کجى می‌گیرند و هم سرپرستى او از پیامبر و پاسدارى او از وى...

دعبل خزاعی

ابو على یا ابو جعفر دعبل پسر على بن زرین بن عثمان بن عبد الرحمن بن عبد الله بن بدیل بن وقاء بن عمرو بن ربیعه بن عبد العزى بن ربیعه بن جزى بن عامر مازن ابن عدى بن عمرو...