اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۷ اسفند ۱۴۰۲

شهدای عصر امیرالمؤمنین(ع)

نظرات و اعتراضات ابوذر درباره ثروت‏ اندوزی

سرور ما ابوذر نیز همچون دیگر همگنانش بود که در پیروی از نشانه‌های کتاب خدا و سنت پیامبر، صلاح توده و رستگاری ملت خویش را می‌خواستند و انحراف از آن دو راهنمای ارجدار را به اندازه بند انگشتی بر ایشان...

سفارش ابوطالب به حمزه و فرزندش جعفر

ابن اثیر آورده است که ابوطالب، پیامبر (ص) و علی را دید که نماز می‌گزارند و علی در سمت راست او است پس به جعفر (ص) گفت: «خود را به پهلوی عموزاده ‏ات پیوند زن و در سمت چپ او...

اجتهاد از نظر ابن حزم اندلسی

و در «استیعاب»، حاشیه الاصابه، جزء 4 ص 151 مذکور است که: ابو الغادیه دوستدار عثمان بود و او کشنده عمار است، نامبرده هر وقت برای ورود بمجلس معاویه و غیره اذن میطلبید، میگفت: کشنده عمار بر در است،! و...

برخورد خلفا با افشاگری‌های ابوذر

بلاذرى روایت کرده که چون عثمان، بخشش‏هاى آنچنانى را در حق مروان بن حکم روا داشت و به حارث بن حکم بن ابى العاص 000/300 درم و به زید بن ثابت انصارى 000/100 درم بداد ابوذر می‌گفت: تهیه کنندگان گنج‏ها...

نحوه شهادت حجر بن عدی و یاران

«زیاد»، «حجر بن عدى» و یارانش را بدست «وائل بن حجر حضرمى» و «کثیر بن شهاب» سپرد و دستور داد آنها را به شام ببرند. آنها را شبانه خارج کردند و وقتى که به «جبانه عرزم» رسیدند، «قبیصة بن ضبیعه...

عمرو بن حمق خزاعی

یار پیامبر گرامی (ص) بود و احادیثی حفظ کرده بود، و باین افتخار نائل گشته که چون به آن حضرت شیر تقدیم کرد در حقش چنین دعا فرمود: خدایا او را از جوانی برخوردار گردان. بر اثر این دعا تا...

کمیل بن زیاد نخعی

از اشراف قبیله ” نخع ” بود در سال 42 هجری به دست حجاج بن یوسف کشته شد. ابن سعد، ابن معین، عجلی و ابن عمار او را ثقه و از راویان مورد اطمینان شمرده اند، و ” ابن حیان...

خزیمة بن ثابت

رسول خدا درباره چیزى که خریده بود و مورد انکار قرار گرفته بود، احتیاج به بینه پیدا کرد و فرمود: «چه کسى برایم شهادت مى‌‏دهد؟ تا اینکه خزیمة بن ثابت برایش شهادت داد و شهادتش جاى دو شهادت قرار گرفت»....

او در هفت آسمان معروف‌‏تر از زمین است

8- شهاب الدین ابشیهى در المستطرف 1/166 آورده است که جبرئیل در صورت دحیه‏ کلبى نزد پیامبر بود که ابوذر بر ایشان بگذشت و سلام نگفت جبرئیل گفت این ابوذر است اگر سلام مى‏‌داد پاسخ او را مى‏‌دادیم گفت: جبرئیل...

مسلمان شدن ابوذر

1- ابن سعد در طبقات 4/161 آورده است که عبد اللّه بن صامت گفت: ابو ذر گفت: من سه سال پیش از مسلمان شدن و برخورد به پیامبر (ص) نماز مى گزاردم. عبد اللّه پرسید: براى که؟ پاسخ داد براى...

نکوهش معاویه و عمرو عاص از زبان عبدالله بن هاشم مرقال

معاویه، از جریان جنگ صفین، نسبت به هاشم مرقال پسر عتبه بن ابی وقاص و فرزند او، عبدالله نفرت و کینه به دل داشت. پس از آنکه زیاد بن ابیه را از طرف خود، عامل عراق قرار داد، به او...

اتهامات ابن کثیر به ابوذر و دفاع از عملکرد عثمان

ابن کثیر دمشقی هم آمده است و در البدایة و النهایة 7/155 کار را بر همان مبنائی که پیشینیانش داشتند- از ندیده گرفتن تبهکاری هائی که بر ابوذر رفته- بنیاد نهاده و سپس نغمه هائی تازه از خود ساز کرده،...