اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۷ اسفند ۱۴۰۲

سایر صحابه

احتجاج اروی دختر حارث بن عبد المطلب با معاویه

اروی دختر حارث بن عبد المطلب هنگامیکه بر معاویه وارد شد، درحالیکه پیر و فرتوت شده بود. معاویه پس از خوشامد گفتن و احوالپرسی از وی پرسید که بعد از ما حال تو چون بود؟ اروی گفت: ای برادرزاده من...

نامه‏ سعد بن ابی وقاص به معاویه

سعد بن ابی وقاص در نامه‌ای به معاویه می‌نویسد: پس از … شورا، هیچیک از اعضایش برای تصدی خلافت ذیحق‏تر از دیگری نیست، جز این که علی از پیشاهنگان بود و در ما آن خصال (و امتیازات) که دروی بود...

اعتراض ابن عباس به خلافت معاویه

معاویه پس از مصالحه امام مجتبی علیه السلام و ورود به کوفه در نطقش می‌گوید: «مردم کوفه! فکر می‌کنید با شما بر سر نماز و زکات و حج جنگیدم و از آن جهت که دیدم شما نماز می‌خوانید و زکات...

صحابی که به عملکرد عثمان اعتراض داشتند

از عثمان بدعتهائى سر زد که مشهور است و همه میدانند. یاران پیامبر (ص) او را بعلّت آن مورد انتقاد و نکوهش قرار دادند از جمله از آنها: 1- مالک اشتر 2- زید بن صوحان 3- صعصعة بن صوحان 4...

مناظره هاشم مرقال با یک جوان، در جنگ صفین

در جنگ صفین، جوانی جنگجو از سپاه معاویه در حالی بیرون تاخت که این شعر رزمی را میخواند: من پسر ارباب پادشاهان غسّانم* و امروز بر دین و آئین عثمانم خویشان ما به ما از ماجرا خبر داده و* گفته‌اند...

عبدی کوفی

«ابو محمد سفیان بن مصعب عبدى» کوفى از شعراء خاندان پاک پیغمبر است که با مهر و شعر خود به پیشگاه آنان تقرب جسته و با صدق نیت و خلوص ارادت از مقبولین درگاه آنان گردیده است. شعر او متضمن...

شرح حال عز الدین عاملی

عز الدین شیخ حسین پسر عبد الصمد شمس الدین محمّد و او پسر زین الدین على و او پسر بدر الدین حسن و او پسر صالح بن اسمعیل حارثى همدانى عاملى جبعى است. این شاعر از روزگار حضرت على علیه...

حمایت ابوطالب و عباس از پیامبر(ص) در مقابل مشرکین مکه

فقیه حنبلیان ابراهیم بن علی‌بن محمد دینوری در کتاب خود نهایه الطلب و غایه السول فی مناقب آل الرسول به اسناد خود از طاوس از ابن عباس در ضمن گزارشی دراز آورده است که پیامبر (ص) عباس (ض) را گفت:...

یزید بن قیس ارحبی

یزید بن قیس ارحبی وی نیز از مصاحبان پیامبر (ص) بوده و از روسای بزرگ و معتبر قبیله خویش بشمارمی امده و نزد مردم عزت و احترامی وافر داشته است. هنگامی که مردم کوفه بر عثمان شوریدند استادان قرآن کوفه...

دفاع ابوطالب و حمزه(ع) از پیامبر(ص) در برابر مشرکین

ثقه الاسلام کلینی در کافی ص 244 با اسناد خود از امام صادق (ع) آورده است که یک بار هنگامی که پیامبر (ص) در مسجد الحرام بود و جامه ای تازه بر تن داشت مشرکان بارک شتری را بر او...

شهادت عمرو بن حمق خزاعی

عمرو بن حمق “عمرو بن حمق ” و ” رفاعه بن شداد، ” خارج شدند تا به ” مدائن ” رسیدند و از آنجا به ” موصل ” آمدند و در کوهی کمین کردند. خبر آمدنشان که بر ” عبید...

جنایات معاویه نسبت به حجر بن عدی و یاران او

جنایات معاویه نسبت به حجر بن عدی و یاران او «معاویه» به سال 41 هجرت، «مغیرة بن شعبه» را والی کوفه کرد، و هنگامی که فرمانروایی آنجا را به او می داد، چنین گفت:«هر کس پیش از این حلم و...