اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۷ اسفند ۱۴۰۲

والیان و فرماندهان از سوی پیامبر(ص)

تسلط قیس بن سعد بن عباده بر فنون نظامی و جنگی

محققان و کاوشگران در کتب تاریخ در هیچ نوشته‌اى که نام قیس در آن ثبت شده بر خورد نمی‌کنند مگر اینکه در لابلاى آن نوشته‌ها فرازهائى شامل ستایش و تمجید فراوان از او بچشمشان می‌خورد که نسبت بمراتب شخصیت و...

ریاست و فرمانروایى قیس بن سعد بن عباده

نامبرده در زمان زندگى رسول خدا به منزله رئیس پلیس در دستگاه فرماندهى بود که وظائف و ماموریتهاى شهرى را انجام داده و عهده‌دار اجراء دستورات امنیتى و انتظامى در شهر مدینه بود «1». در بعضى جنگها پرچم انصار را...