اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۱۵ آذر ۱۴۰۱

تابعین

راویان دروغگو و جاعلان حدیث | کنیه‌ها

684- ابن زباله، که حافظ احمد بن صالح، گفته است: از او صد هزار حدیث نوشتم، آنگاه برایم معلوم شد که او حدیث می‌ساخته، از این رو حدیثش را ترک کردم «5» 685- ابن شوکر، با سند حدیث می‌ساخته است...

عاقبت عبدالله بن خلیفه طائی، یار حجر بن عدی

«زیاد بن ابیه»، «بکیر بن حمران احمری» را فرستاد تا «عبد اللّه بن خلیفه طائی» را دستگیر کند، چرا که او را با «حجر» دیده بود. گروهی را به جستجوی او گماشتند، تا او را در «مسجد عدی بن حاتم»...

فرمانبرداری حیوانات، گیاهان و جمادات از شیخ عقیل غواص

«امام ابو محمّد ضیاء الدین وتری» در «روضة الناظرین» ص 36 نقل می‌کند: «شیخ عقیل بن شهاب الدین احمد منبجی عمری یکی از اولاد عمر بن خطاب ملقب به غواص گفت: خداوند سخن مرا در هر چیزی نافذ کرده و...

نظر خلیفه درباره روزه گرفتن در تمامی ایام سال

از ابی عمر شیبانی نقل شده که گفت: عمر بن خطاب … را خبر دادند به مردی که هر روز روزه میگیرد پس عمر شروع کرد به زدن او با شلاق مخصوصش و میگفت: بخور ای دهری ای دهری. «1»...

راویان 408000 حدیث ساختگی

انسان پژوهشگر، می‌تواند از آن احادیث ساختگی و دگرگون شده که در سلسله دروغ گویان آمده، فهرستی اتخاذ و از این رهگذر، به حساب دیگر این نوع احادیث که در مواضع مختلف کتب و مسانید اهل سنت پراکنده است، آگاهی...

راویان دروغگو و جاعلان حدیث | حروف «و» – «ی»

حرف واو 655- ولید بن سلمه طبرانی ازدی، کذاب و به نام افراد مورد اعتماد حدیث ساز است «4» 656- ولید بن عبد اللّه بن ابی ثور همدانی کوفی، متوفی در سال 172 ه نزیل بغداد، کذاب و ناکس است...

راویان دروغگو و جاعلان حدیث | حرف «م»

468- مأمون بن احمد سلمی هروی، دجال و حدیث ساز بوده مطالب نادرستو فضیحت آوری روایت کرده است «1» 469- مبارک بن فاخر ابو الکرم الدباس از بزرگان ائمه لغت و ادب که در سال 500 ه وفات کرده و...

راویان دروغگو و جاعلان حدیث | حرف «ه»

646- هارون بن حبیب بلخی، کذاب است «1» 647- هارون بن حیان رقی، حدیث می‌ساخته است» 648- هارون بن زیاد، کسی است که بر ثقات حدیث می‌ساخته است «3» 649- هارون بن محمد ابو الطیب، کذاب است «4» 650- هبة...

راویان دروغگو و جاعلان حدیث | حرف «ن»

630- نافع بن هرمز ابو هرمز جمال، کذاب و حدیث ساز است «5». 631- نصر بن باب ابو سهل خراسانی، نزیل بغداد، که گفته شده در سال 193 ه فوت کرده، کذاب و خبیث و دشمن خدا است. احمد و...

راویان دروغگو و جاعلان حدیث | حروف «ک» – «ل»

حرف کاف 461- کادح بن رحمة، کذاب است «6» 462- کثیر بن زید اسلمی، که شافعی گفته است: او رکنی در کذب بوده است و ابن حبان گفته است: از برای او از پدرش از جدش نسخه ساخته شده‌ای است...

راویان دروغگو و جاعلان حدیث | حروف «ف» – «ق»

حرف فاء 447- فضل بن احمد لؤلؤی که ابو الشیخ گفته است: او از اسماعیل بن عمر و احادیث زیادی را می‌ساخته و حدیث می‌کرده است و لذا ابو اسحاق و ابو احمد و مشایخ ما اتفاق بر ترک حدیثش...

راویان دروغگو و جاعلان حدیث | حروف «ع» – «غ»

حرف عین 281- عاصم بن سلیمان ابو شعیب تمیمی بصری، کذاب و متروک الحدیث و حدیث ساز است «6». 282- عاصم بن طلحه، که ازدی گفته است: او مجهول و کذاب است «7». 283- عامر بن ابی عامر، کذاب و...