اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۷ اسفند ۱۴۰۲

زیارت پیامبر(ص)

چه کسی با زیارت، توسل و استشفاع به قبور مخالف است؟!

اینها که گفته شد کمی از بسیاری از چیزهائی است که در طول تاریخ اسلامی میان طوائف مختلف مسلمین درباره زیارت قبر پیامبر اکرم و مرقدهای امامان و اولیاء و صالحان و علماء و توسل و استشفاع به قبور آنان...

تبرک به آثار نبوی و اماکن مقدسه

37- تبرک به دیگر آثار نبوی و اماکن مقدسه چنانکه در «مراقی الفلاح» و دیگر کتب آمده است. خطیب شربینی در «المغنی» جلد 1 صفحه 495 گفته است: مستحب است به دیگر مشاهد مدینه که در حدود سی موضع است...

زیارت مزار پیامبر(ص) از نظر علمای مذاهب چهارگانه اهل سنت

بزرگان مذاهب اربعه درباره زیارت قبر پیامبر بزرگوار اسلام، گفتار فراوانی دارند که ما از مجموع آنها چهل گفته را ذیلا می‌آوریم «1»: 1- ابو عبد اللّه حسین بن حسن حلیمی جرجانی شافعی، متوفی در سال 403 ه در کتابش...

نظر عبدالله بن عمر درباره شرایط پیش‌نماز

اما نماز خواندنش پشت سر هر که با قدرت مسلح بر خلق چیره گشته، و بر مسند قدرت سیاسى تکیه زده از نشانه‌هاى جهل او است و دلیل بر این که در باره عبادات کم اطلاع بوده و به احکام...

اسلام آوردن کعب الاحبار

هنگامى که عمر بن خطاب با مردم بیت المقدس مصالحه کرد «کعب الاحبار» پیش او آمد و اسلام آورد و اظهار خرسندى کرد. و عمر به او گفت: آیا میل دارى که با من به مدینه بیائى و قبر پیامبر...

دلایل متقن بر جواز سفر زیارت قبر پیامبر(ص)

فروع سه گانه این فروع، به ما این درس را می دهد که پیشوایان مذاهب همگى بر این حقیقت اتفاق دارند که: زیارت پیامبر اکرم و سفر کردن براى انجام آن از نقاط مختلف جهان، امرى راجح، محبوب و مستحب...

پیغمبر(ص) در کارهایش با علمای اهل سنت مشورت می کرد

74. «رفاعی» دست پیغمبر (ص) را می بوسد «ابو محمّد ضیاء الدین و تری» در ص 54 «روضه الناظر» می نویسد: «در این (سال 555) سید احمد رفاعی با اشاره معنوی که به وی رسیده بود، به حج مشرف شد...

توسل و استشفاع به قبر شریف پیامبر(ص)

توسل و استشفاع به قبر شریف 25- آنگاه زائر برگردد سر جای اول، برابر روی رسول خدا، و از او درباره خودش توسل بجوید و طلب شفاعت به سوی خدایش نماید، و استغفار و تضرع زیاد کند، بعد از گفتن...

نظر ابن تیمیه در خصوص زیارت قبر پیامبر(ص)

شیخ سلامه عزامی شافعی، در ” فرقان القرآن ” صفحه 133 گفته است: ابن تیمیه گفته است “: کسی که قبور صالحان را طواف کند و یا مسح نماید، گناه بسیار بزرگی مرتکب شده است ” او گفتار گونه گونی...

تبرک به قبر شریف پیامبر(ص) در سیره صحابه

حافظ ابن عساکر، در ” التحفه ” از طریق طاهر یحیی حسینی آورده است که: پدرم از جدم از جعفر بن محمد از پدرش از علی رضی الله عنه برایم نقل کرده است: وقتی که رسول خدا را دفن کردند،...