اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۷ اسفند ۱۴۰۲

ولادت پیامبر(ص)

غدیریه صفی الدین حلی

صفى الدین حلى، مولود (677)، متوفاى (752) آتش براى فضیلت میلاد تو خاموش شد و شکافت از خوشحالى بولادت تو ایوان (مدائن) و فریاد کننده بلرزه درآمد و احساس ترس نمود از هراس خوابی که نوشیروان دیده بود و سطیح (کاهن) «1»...

غدیریه زین الدین حمیدى

– اى دوست، از اوج آسمان بلند اندیشه، راه خود را به خلوتسراى دوست: – که از رقیبان بدور است متمایل کن. – هرگز به معشوقانى، چون سعدى و سلمى و یارانى که دامن کشان ناز می‌فروشند، دل مبند. –...

اشعار غیبی در شأن حضرت رسول(ص) و اهل بیت(ع)

شعرهای غیبی تاریخ، اشعار غیبیه ای را ثبت نموده است که سرایندگان، نامعلوم و غیر مرئی بوده اند. این اشعار از گویندگانی نامرئی به اشخاصی خطاب شده و سبب هدایتشان گردیده است، و این خود یکی از معجزات پیغمبر اکرم...

خلقت نور پیامبر(ص) و علی(ع)

حضرت علی (ع) فرمود: همانا پسر عمم پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود: به درستی که من و خاندانم نوری بودیم که در پیشگاه عظمت خداوند نمایان بودیم چهارده هزار سال پیش از آنکه خدای متعال آدم را بیافریند،...