اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۷ اسفند ۱۴۰۲

قضاوت‌های حضرت امیرالمؤمنین(ع)

قضاوت خلیفه سوم درباره زنی که شش‌ماهه زائید

پاسداران گزارش‏ها آورده‌اند که بعجه پسر عبد اللّه جهنی گفت مردی از ما، زنی از خاندان جهینه را به همسری گرفت و زن پس از شش ماه فرزندی آورد. شوهرش به نزد عثمان شد و گزارش رویداد را بازگو کرد...

شرح حال عز الدین عاملی

عز الدین شیخ حسین پسر عبد الصمد شمس الدین محمّد و او پسر زین الدین على و او پسر بدر الدین حسن و او پسر صالح بن اسمعیل حارثى همدانى عاملى جبعى است. این شاعر از روزگار حضرت على علیه...

کدام یک از این دو زن، مادر واقعی این دو کودک است؟!

ابو الحسن خدا مرا باقى نگذارد براى مشکلى که تو در آن نباشى از ابن عباس نقل شده که گفت،: بر عمر بن خطاب قضیه ‏اى پیش آمد که برخاست از آن و نشست و دگرگون شد و سیاه شد...

ماجرای دعوایى که خلیفه آن را به نزد على(ع) ارجاع داد

دعوائى که خلیفه آن را به نزد على می فرستد احمد و دورقى از طریق حسن بن سعد- و او از پدرش- آورده اند که یحیس «1» و صفیه از برده هاى خمس بودند و صفیه به مردى که نیز...

قضاوت خلفا درباره زنانی که شش ماهه زائیدند

نادانى خلیفه به کتاب خدا دو حافظ حدیث ابن ابى حاتم و بیهقى از دئلى نقل کرده اند که زنى را آوردند پیش عمر بن خطاب که شش ماه زائیده بود پس مصمّم شد که او را سنگسار کند. پس...

کفاره خوردن تخم شترمرغ در حال احرام

کفاره تخم شترمرغ محمد بن زبیر می گوید: روزی داخل مسجد دمشق شدم. ناگهان به پیرمردی برخوردم که استخوانهای سینه اش از پیری در آمده بود. به او گفتم: ای پیرمرد، زمان کدام خلیفه را درک کرده ای؟ گفت: عمرا را،...

اعتراف به جمله «من کنت مولاه فعلی مولاه»

90- عمر بن خطاب (در سال 23 کشته شد) حافظ ابن المغازلى در «المناقب» بدو طریق از عمران بن مسلم از سوید بن ابى صالح از پدرش از ابى هریره از عمر بن خطاب (رض) با ذکر سند روایت نموده که...

اجتهاد خلیفه دوم درباره زر و زیور کعبه

اجتهاد خلیفه در زیور کعبه 1- پیش عمر بن خطاب در دوران خلافتش یادى از زر و زیور  کعبه و فراوانى آن شد، پس عده  اى گفتند اگر آنرا بگیرى و مصرف در ارتش مسلمین نمائى بزرگتر است براى پاداش...

آیا جمجمه انسان عذاب می بیند؟!

در روزگار خلافت عثمان مردی به نزد او رفت و جمجمه انسان مرده ای در دست او بود. پس گفت: شما می پندارید که آتش را بر این موجود عرضه می کنند و در گور عذابش می نمایند. با این که...

سقط جنین از ترس خلیفه

 (22) خلیفه و زن آوازه خوان از حسن روایت شده گفت: فرستاد عمر بن خطاب عقب زن آوازه خوانى که داخل شود بر او پس قبول نکرد این را پس فرستاد پى او و به او گفتند: اجابت کن عمر...

فرمان به سنگسار زن تشنه

 (23) حکم خلیفه بسنگسار کردن زن مضطره از عبد الرحمن سلّمى روایت شده که گوید: زنى را آوردند نزد عمر که تشنگى او را از پا درآورده و گذرش بر چوپانى افتاده بود و از او آب خواسته بود پس...

اگر على(ع) نبود عمر هلاک شده بود

16 «لولا على لهلک عمر» اگر على (علیه السلام) نبود عمر هلاک بود زنى را آوردند نزد عمر که آبستن بود و اقرار کرد به زنا پس عمر فرمان داد که او را سنگسار کنند پس على علیه السلام برخورد...