اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۷ اسفند ۱۴۰۲

والیان حضرت امیرالمؤمنین(ع)

نامه های امیرالمؤمنین(ع) به کارگزاران خود

و در نامه او به کار گزارش در آذربایجان می خوانیم: ترا نمی رسد که بازیر دستان، خود سرانه رفتار کنی و جز با دادن وثیقه، دارایی ایشان را در معرض نابودی در آری. در دست های تو دارائی ای...

نامه امیرالمؤمنین(ع) به قثم بن عباس درباره بیت المال

و این هم از نامه ی امیر المؤمنین به قثم پسر عباس در هنگامی که وی از سوی حضرت کارگزار مکه بوده: و بنگر در آن چه از مال خدا نزد تو گرد آمده و آن را به هزینه ی...

یزید بن قیس ارحبی

یزید بن قیس ارحبی وی نیز از مصاحبان پیامبر (ص) بوده و از روسای بزرگ و معتبر قبیله خویش بشمارمی امده و نزد مردم عزت و احترامی وافر داشته است. هنگامی که مردم کوفه بر عثمان شوریدند استادان قرآن کوفه...

نامه علی(ع) به مالک اشتر

– در نامه ای که بهنگام انتصاب مالک اشتر به استانداری مصر به مردم آن سامان نوشته میفرماید: «از بنده خدا علی امیر المؤمنین، به ملتی که برای خدا و بهنگامی که در روی زمین به فرمان و به قانونش...

جنایات معاویه نسبت به شیعیان علی(ع) بعد از جریان حکمیت

تصویر مفصل معاویه معاویه به سال 39 بر شیعیان ” علی ” علیه السلام یورش برد، و سپاهیانش را در تمام قلمروش در هم شکست و گروهی را که ایمان نداشتند، بر قتل این پاکان بر گماشت و فرمان داد...

خوشحالی معاویه از شهادت محمد بن ابوبکر

تصویری دیگر از شهادت محمد بن ابی بکر «معاویه» در سال 38، «عمرو بن عاص» را همراه چهار هزار سپاهی به «مصر» فرستاد و «معاویه بن حدیج» و «ابو الاعور سلمی» هم با او همراهی کردند و «عمر» زندگانی خود...

نصیحت مغیره به امیرالمؤمنین(ع)

63- ابو عمر در «استیعاب» می نویسد: «وقتی عثمان کشته شد و مردم با علی- علیه السلام- بیعت کردند مغیرة بن شعبه به حضور وی رسیده گفت: امیر المومنین! نصیحتی دارم برایت. پرسید: چیست؟ گفت: اگر می خواهی حکومتت برقرار...

احتجاج قیس و حسان ابن ثابت

آن موقع که امیرالمومنین قیس را از استانداری مصر عزل کرد و به مدینه آمد حسان بن ثابت که در آن زمان از طرفداران عثمان بود نزد او رفت و او را سرزنش نموده به وی گفت: علی بن ابیطالب...