اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۷ اسفند ۱۴۰۲

شهادت امام حسن(ع)

شهادت امام مجتبی(ع) برای بیعت یزید

در شام براى یزید بیعت می گیرد و در این راه، امام مجتبى را می کشد وقتى هیئت‏هاى نمایندگى استان‏ها- که به دستور معاویه به دمشق آمده بودند- در دربار معاویه گرد آمدند و احنف بن قیس در میانشان بود...

نقشه معاویه برای علنی کردن ولایتعهدی یزید

معاویه در شام برای یزید بیعت می گیرد و در این راه، امام مجتبی را می کشد وقتی هیئت های نمایندگی استان ها- که بدستور معاویه به دمشق آمده بودند- در دربار معاویه گرد آمدند و احنف بن قیس در...

جنایات و موضع گیری های معاویه در برابر امام حسن(ع)

موضع معاویه با امام حسن علیه السّلام «فرزند جگر خواره» با «امام حسن» علیه السّلام مواضعی در پیش گرفت که از مطالعه آن موی بر بدن راست می ایستد، و جان آدمی از شنیدنش آشفته و رنجور می شود. پیشانی...

شادی و سجده شکر معاویه به خاطر شهادت امام حسن(ع)

“ابن قتیبه ” گوید “: حسن بن علی که بیمار شد – در همان بیماری که منجر به وفاتش گردید – عامل مدینه ضمن نامه ای به معاویه، شکایت حسن بن علی را مطرح کرد. معاویه در جواب نوشت: هر...

نقش معاویه در شهادت امام حسن(ع)

“ابن سعد ” در ” طبقات ” می نویسد “: معاویه بارها به آن حضرت زهر داد زیرا او و برادرش حسین در شام نزد معاویه می رفتند ” به روایت ” واقدی: ” آن بزرگوار مسموم شد، آنگاه مزاجش...